Kommunen endret reglene uten å gi beskjed: Nå får ikke Aud dra på ferie

BERGEN/BØMLO (NRK): De siste 30 årene har utviklingshemmede Aud Sandven (49) tilbrakt sommerferien på leir. I år får hun ikke være med, fordi hun trenger hjelp til å sette insulinsprøyter.

Aud Sandven

RISIKERER Å TILBRINGE SOMMEREN ALENE: Aud Sandven kan bli sittende i bofellesskapet hele sommeren, mens andre drar på ferie.

Foto: Valentina Baisotti / NRK

Hele sitt voksne liv har Aud Sandven fra Bergen dratt på sommerleir for psykisk utviklingshemmede på Bømlo folkehøgskole. Å være sammen med vennene sine i to uker, har vært noe å glede seg til hvert år.

– Dette er hennes årlige høydepunkt. Slik har det vært i alle år. For henne er det på linje med jul, sier tvillingsøster Elisabeth Sandven, som også er Auds verge.

Elisabeth Sandven

TILBØD SEG Å HJELPE: For at Aud skulle få være med på sommerleiren tilbød Elisabeth Sandven seg å være med for å hjelpe med sprøytene. Tilbudet ble avslått av Bergen kommune.

Foto: Valentina Baisotti / NRK

Mener det er utrygt

Men i år fikk Aud avslag da hun søkte Bergen kommune om å være med på leiren.

49-åringen har diabetes, og trenger hjelp til å sette insulinsprøyter og måle blodsukkeret.

I 18 år, så lenge hun har hatt sykdommen, har de ansatte på leiren hjulpet henne med dette. Men nå er det stopp.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra ansatte som opplever det som utrygt å ha ansvar for personer med stort behov for medisinsk bistand, forklarer Kjell Wolff, kommunaldirektør for helse og omsorg i Bergen kommune.

– Vi har også konferert med medisinsk personell og kommet frem til at dette ikke er forsvarlig.

Dermed har kommunen vedtatt at utviklingshemmede med behov for bistand fra helsepersonell ikke får delta.

Kjell Wolff

ENDRET REGLENE: – Med virkning fra 2019 er det presisert at Bergen kommunes ferietilbud for voksne utviklingshemmede ikke kan ta imot deltagere med behov for bistand fra helsepersonell, sier Kjell Wolff.

Foto: Valentina Baisotti / NRK

Kan likevel søke om helsehjelp

I avslaget Aud og en annen person med diabetes har fått, skriver Bergen kommune at Bømlo kommune «dessverre ikke har mulighet til å stille opp for å gi nødvendig helsehjelp».

Enhver kommune har plikt som følge av helse- og omsorgstjenesteloven § 3–1 til å gi nødvendig helsehjelp til privatpersoner som oppholder seg i kommunen når de er på ferie.

Bømlo kommune vil ikke stille med eget helsepersonell på leiren, men sier til NRK at hver enkelt deltaker kan søke om bistand og få en individuell vurdering. De mener likevel det kan bli vanskelig å gi helsehjelp tilpasset timeplanen på leiren.

– Blir sittende passiv i en stol

Men det er uansett for sent for Aud. Sommerleiren er nå fullbooket.

– Om Aud skal være i bofellesskapet mens de andre er på ferie, er faren stor for at hun blir sittende passiv i en stol. Bofellesskapet gjør en kjempejobb, men har begrensede ressurser om sommeren, sier søster Elisabeth.

Aud går ute

GLAD I TUR: I sommerferien er det lavere bemanning på bofellesskapet. Dette gjør det vanskelig å ta Aud med ut på turer.

Foto: Valentina Baisotti / NRK

Tar selvkritikk

Diabetesforbundet har engasjert seg i saken. De mener Bergen kommune burde ha informert om regelendringen før de sendte Aud avslaget.

– Dette er for dårlig. De plikter å gi informasjon, mener generalsekretær Bjørnar Allgot.

– Vi ser jo i ettertid at vi kunne vært tydeligere, og sagt at de kunne søke til Bømlo kommune selv, svarer kommunaldirektør Wolff, som understreker at ingen har krav på ferie i regi av kommunen.

Wolff sier det likevel er et visst håp om at Aud kan dra på ferie i sommer, dersom vergen søker.

– Om Bømlo kommune kan ta oppfølgingen av Auds diabetes, så skal vi selvfølgelig se om det er mulig å få henne med på leiren, sier han.

I ettertid av publiseringen av denne artikkelen ønsker Wolff å understreke at Bergen kommune også gir feriemidler til personer som ikke kan delta på deres organiserte ferietilbud, og at denne ordningen er relevant for Aud.

Bjørnar Allgot, Diabetesforbundet

DIABETESFORBUNDET REAGERER: – Om de skal bli ekskludert fra tilbudet fordi de har diabetes, blir det en tilleggsbelastning som de ikke fortjener, sier Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK