Kommune politianmeldt etter mistanke om seksuelle overgrep

Fylkesmannen i Hordaland har politianmeldt en av Bergens omegnskommuner, etter mistanke om seksuelle overgrep mot psykisk utviklingshemmede. – Vi har fulgt rådene vi fikk av politiet, sier ordføreren.

Statens hus i Hordaland

POLITIANMELDT: Fylkesmannen i Hordaland har politianmeldt en kommune i Hordaland for mangelfull oppfølging etter mistanke om overgrep av to psykisk utviklingshemmede ved to forskjellige bofellesskap i kommunen.

Foto: Ingrid Aarekol / NRK

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken om mistanke om at to utviklingshemmede personer har blitt seksuelt misbrukt av en omsorgsarbeider i to ulike omsorgsboliger i samme kommune.

Omsorgsarbeideren ble anmeldt til politiet, og begge sakene er nå henlagt. I etterkant av anmeldelsen avdekket BT at omsorgsarbeideren fikk jobbe videre i en periode.

Fylkesmannen i Hordaland sendte mandag ut en tilsynsrapport hvor det konkluderes med at kommunen ikke har fulgt opp saken på forsvarlig vis. Fylkesmannen har på bakgrunn av dette anmeldt saken til politiet.

Ordfører i kommunen reagerer på anmeldelsen. Ifølge ordføreren har kommunen fulgt rådene de fikk av politiet etter mistanken. Dette er ikke godt nok, mener fylkesmannen.

– Vi oppfordret selv fylkesmannen om å gjennomføre et tilsyn. Vi fikk tilsynsrapporten rett før helgen. Når fylkesmannens samtidig velger å melde oss til politiet, er det litt merkelig, sier ordføreren.

Sterk kritikk

I rapporten fra fylkesmannen får kommunen sterk kritikk på flere punkter:

«Manglene me har avdekt er knytt til mangelfulle risikovurderinger, mangelfulle vurderinger av kva tryggingstiltak som var nødvendige, unnlating av å setja inn adekvate tiltak for å sikra bebuarane, manglende retningslinjer og mangelfull journalføring. Dette viser mangelfull styring i kommunen.»

Seksjonsleder hos Fylkesmannen i Hordaland, Øystein Breirem Jacobsen, sier til NRK at bakgrunnen for anmeldelsen er at mistanken om overgrepet gjelder en svært sårbar gruppe.

– Kommunen har en skjerpet aktsomhetsplikt for tjenestene til denne gruppen når man har konkret mistanke om at det kan ha forekommet overgrep, sier han.

Øystein Breireim Jacobsen

– ALVORLIG: Seksjonsleder hos Fylkesmannen i Hordaland Øystein Breirem Jacobsen sier at bakgrunnen for anmeldelsen er at kommunen ikke har tatt godt nok vare på en sårbar gruppe.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Ordføreren i kommunen er enig i at saken er svært alvorlig, men reagerer på måten saken har blitt behandlet av fylkesmannen.

– Vi har bedt om møter med fylkesmannen om saken, men ikke fått det. Dialogen har derfor skjedd skriftlig, og vi har sendt over all dokumentasjon.

NRK har ikke fått kontakt med Breirem for å bekrefte eller avkrefte at det er slik saksgangen har vært.

Far reagerer

Far til en av de fornærmede uttalte til BT at han er sjokkert over innholdet i tilsynsrapporten.

«– Dette hadde ikke skjedd hvis det handlet om en barnehage eller en skole, men reglene er tydeligvis ikke de samme for funksjonshemmede, sier faren til BT.»

I tilsynsrapporten fra fylkesmannen står det at en omsorgsarbeider som er mistenkt for overgrep straks skal suspenderes. Ordføreren sier at de ser alvorlig på saken, og vil bruke tid på å svare fylkesmannen på en ordentlig måte.

– Vi synes det er dramatisk å bli meldt til politiet som kommune. Vi har allerede tatt flere grep internt i kommunen, sier ordføreren.

Breirem sier at de vil kontrollere at kommunen følger opp kravene som blir satt i tilsynsrapporten.

– Vi vil følge opp at kommunen innretter sin praksis etter det vi har avdekket, sier han.