Kommune erklærer verkstedseier uønsket: – Et mareritt har ridd denne bygden siden han kom

STAMNES (NRK): Innbyggerne lever midt i støy, rot, lukt og forurensing. Eieren av verkstedet nekter å la seg jage. – Lovene i dette landet gjelder meg også, sier han.

Egil Kaland (41) Line Eide Vik (33) Ida (6), Tilde (8)

NÆRMESTE NABO: Egil Kaland (41), Line Eide Vik (33), Tilde (8) og Ida (6) bor i det gule huset like ved båtverkstedet på Stamnes. – Det er ikke en nabo en vil ha, rett og slett. Han ødelegger et sted som kunne vært brukt til helt andre ting enn søppelplass, mener Egil Kaland.

Foto: Mette Anthun / NRK

– Det er nærmest et mareritt som har ridd denne bygden etter at Eidnes kom med sin aktivitet. Det er en aktivitet som ikke passer seg i et bygdesamfunn.

Ordene kommer ikke fra en illsint og forurettet nabo – men fra varaordfører Sigmund Simmenes (Sp).

De forteller mye om frustrasjonen som har bygget seg opp i Vaksdal kommune, etter å ha kjempet en langdryg kamp for å få Bjørn Olav Eidnes' båtverksted bort fra «sentrum» av den lille bygden Stamnes.

Det har også blitt nok av smådesperate telefoner fra kommunehuset til fylkesmannen. En ferierende miljøvernsjef Kjell Kvingedal skjønner med en gang hva temaet er når navnet Stamnes nevnes.

– Dette er en komplisert sak vi har holdt på med de ti siste årene. Det er ikke noen enkle løsninger på dette, men jeg opplever at utviklingen har vært positiv de siste årene. Derfor var det uheldig at dette skjedde nå. Men ikke overraskende – vi mistenkte at det kunne skje, sier Kvingedal.

Båt sunket i Vaksdal

GIKK NED: Onsdag gikk en 50 fots fiskeskøyte ned ved verkstedet til Bjarne Olav Eidnes. Det medførte diesellekkasje i fjorden. Nå har naboene og kommunen fått nok.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

– Lukten siver inn i huset

Det som skjedde, var at en 50 fots fiskeskøyte onsdag gikk ned ved kai utenfor båtverkstedet. Selv om brannvesenet rykket ut og la ut lenser, ble diesellekkasjen godt synlig langt innover i Veafjorden.

Dessuten kom det en nesten uutholdelig lukt, ifølge ekteparet Line Eide Vik (33) og Egil Kaland (41). Sammen med barna Tilde (8) og Ida (6) bor de i en enebolig med store terrasser, strandlinje og nydelig utsikt, i alle fall rett fremover.

For 50 meter til høyre ligger båtverkstedet.

– Det lukter så sterkt i huset vårt at det nesten ikke er mulig å være der inne. Vi må sove med vinduene helt stengt, fordi det siver inn så mye lukt, sier Kaland.

Diesellekkasje i Veafjorden ved Stamnes

LEKKASJE: Dieselen som lakk ut fra den sunkne fiskeskøyten var godt synlig innover i Veafjorden.

Foto: Renathe Vik

«Strategi for opprydning» for fire år siden

Fiskeskøyten skulle egentlig heves torsdag, men da NRK var i bygden fredag, lå den fortsatt på fjordbunnen.

Også i 2006 gikk en av Eidnes' båter ned ved kai i Stamnes. Og i 2016 var det vanninntrenging i motorrommet i en annen av de usertifiserte båtene som permanent har ligget til kai utenfor verkstedet.

Sistnevnte hendelse skjedde to år etter at Vaksdal kommune så seg nødt til å vedta en «Strategi for opprydding» ved båtverkstedet.

Men én vanninntrenging, én sunket båt og fem behandlinger i formannskapet senere, kan ikke den strategien akkurat sies å ha vært vellykket, konstaterer varaordfører Sigmund Simmenes.

Laster kart, vennligst vent...

LITEN BYGD: Stamnes ligger langs Veafjorden i Vaksdal kommune, mellom Bergen og Voss.

– Ser grusomt ut

Naboer, politikere og byråkrater klager alle over støy og lukt fra verkstedet, og miljøskadelige lekkasjer med jevne mellomrom. Dessuten mener de nedslitte og rustne båter, kjøretøyer og skrap, både til vanns og til lands på eiendommen, skjemmer bygden.

– Stamnes er jo egentlig et av de mest idylliske stedene i Vaksdal kommune. Men dette ødelegger veldig mye. Om man kommer sjøveien, ser det grusomt ut, sier varaordfører Simmenes.

Etter tidligere klager har både fylkesmannen og kommunen bedt Eidnes om mindre opprydninger, og verkstedseieren har gjort som han har fått beskjed om. Sjøfartsdirektoratet og Kystverket har dessuten vært på tilsyn, uten at de har funnet grunn til å avkreve Eidnes dramatiske tiltak.

Men kommunen vil altså at han, verkstedet, «skrapet» og båtene skal fordufte fra Stamnes og Vaksdal.

Stamnes motorverkstad

SKRAP: Naboene mener Eidnes bruker verkstedet som lagrings- og oppsamlingsplass for ting som ikke har noe med verkstedsdriften å gjøre.

Foto: Mette Anthun / NRK

– Vi kan ikke liksom bare si: «Reis vekk!»

Men de får det ikke til. For selv om de har prøvd i 10-15 år, har de ikke klart å ta Eidnes i åpenbart alvorlige ulovligheter.

– Vi har jo visse spilleregler vi må følge, og kan ikke liksom bare si: «Reis vekk!». For han driver jo lovlig aktivitet, sier Simmenes.

Men varaordføreren nøler altså likevel ikke med å ta sterke ord i bruk om det som tross alt er en næringsdrivende i kommunen hans.

– Den lovlige aktiviteten er så sjenerende, at vi blir ikke kvitt problemet før han finner en annen plass å være. Hadde det fantes virkemidler for å få ham bort, hadde han nok vært borte, sier Simmenes.

Sigmund Simmenes

VIL HA VERKSTEDET BORT: – Stamnes er jo egentlig et av de mest idylliske stedene i Vaksdal kommune. Men dette ødelegger veldig mye, sier varaordfører Sigmund Simmenes om verkstedet bak ham.

Foto: Mette Anthun / NRK

Inngikk avtale

Grunnen til at Fylkesmannen har engasjert seg, er i hovedsak frykten for at båtene som ligger til kai, uten å være driftsdyktige, skal synke og forurense fjorden.

De hadde egentlig en klagesak på en båt til behandling, men stoppet arbeidet da Vaksdal-politikerne i juni inngikk en avtale med Eidnes: Fem av båtene skal fjernes én etter én; den siste innen 30. august 2019.

I sakspapirene til politikerne skrev rådmannen tørt at «den framforhandla avtalen er så langt eigar er villig å strekkje seg». Men at «ein avtale er å foretrekkje framfor eit tvangsvedtak», både økonomisk, og for å få båtene raskere bort.

Og den første av de fem båtene er allerede fjernet. Men verken det eller Eidnes' lovnad om at ytterligere fire båter skal bort, er altså godt nok for varaordføreren.

Bjarne Olav Eidnes

UØNSKET: Bjarne Olav Eidnes' verksted erklæres uønsket i Vaksdal kommune. Eidnes er i utgangspunktet ikke veldig interessert i å snakke om saken, men går med på å svare på kommunens og naboenes utsagn mens han står på en av båtene som er stridens kjerne.

Foto: Erling Johnsen / NRK

– At naboene ikke liker meg, har jeg lenge forstått

Det skjønner Bjarne Olav Eidnes lite av.

Det vil si; han har innsett at naboene og kommunen er skeptiske, sier han, når NRK intervjuer ham ropende fra kaien mens han står på en båt og speider mot den sunkne skøyten, men han kan jo ikke av den grunn bare kjeppjages fra kommunen.

– Jeg har vært her i snart 20 år. At naboene ikke liker meg, har jeg forstått for lenge siden. Men de lovene som er i dette landet, gjelder meg også, sier Eidnes.

Eidnes er eier og daglig leder både i Hardangerfrakt AS, som ifølge registrene driver transporttjenester med båt, og Eidnes Holding AS, som eier, driver og leier ut skip og fartøyer.

Han har to båter som frakter sand og stein, og verkstedet sitt på Stamnes.

Eidnes sier skøyten som sank onsdag var i god stand.

– Det var en forferdelig tragisk hendelse, som jeg ikke under noen omstendighet forventet. Jeg beklager både overfor bygdefolket og alle andre, og vi gjør hva vi kan for å begrense skadene, sier verkstedseieren.

Båtvrak Stamnes

MANGE BÅTER: Bjarne Olav Eidnes hevder båtene skal kunne la seg reparere. Naboene og kommunen er skeptiske, siden lite har skjedd med mange av dem på flere år.

Foto: Mette Anthun / NRK

Vil ikke flytte

Eidnes hevder tidligere lekkasjer har vært små og sjeldne. Han medgir at båter som ikke er i drift har blitt liggende lenger enn han hadde tenkt, fordi han ikke har rukket å reparere dem.

Men han føler at uansett hva han gjør, blir det galt, sier han, og mener dessuten det var verre før.

– Det har vært drevet verksted her i 50 år, og det var mye verre her før jeg overtok. Vi har prøvd å rydde opp, og nå har jeg også kommet kommunen i møte på en avhendingsplan. Det er drøyt at de sier at de vil ha meg vekk, mener Eidnes.

Til tross for at han innser at han er uønsket både av innbyggere og kommune, akter han å bli værende i Stamnes.

– Ja, hvor skal jeg ellers være? De kan si jeg bryter loven, og har gjort så godt de kan, men de har ikke funnet noen ting. Jeg har ikke blitt straffet, sier Eidnes.

– De må nok få hjelp fra fylket

Hvis avtalen om fjerning av de fem båtene brytes, kan kommunen igjen starte prosessen med å tvinge dem bort, ifølge papirene de har signert med verkstedseieren.

Men at ekteparet Kaland og Viks lite velkomne nabo forsvinner for godt, virker altså fjernt.

– Det er ikke en nabo en vil ha, rett og slett. Han ødelegger et sted som kunne vært brukt til helt andre ting enn søppelplass, mener Egil Kaland.

Konen Line Eide Vik medgir at familien også litt har seg selv å takke.

– Vi må jo leve med at det er et verksted der, vi har jo bosatt oss ved siden av ham. Men det brukes ikke på den måten vi tenkte, konstaterer hun.

Etter å ha jobbet med saken i så mange år uten å lykkes, stoler ikke Vik helt på at Vaksdal kommune vil klare å få løst problemet på egen hånd.

– Dette har jo vært et hodebry for kommunen i ekstremt mange år. De må nok få hjelp fra fylket, tror hun.