Hopp til innhold

Kommunane seier ja til Ukraina-flyktningar

276 av 281 norske kommunar seier ja til å ta imot flyktningar frå Ukraina. – Det er bra at heile verda fordømer krigen, men det er ikkje nok, seier ordførar.

Flyktninger fra Ukraina fyller togstasjonen Przemysl i Polen.

VELKOMNE TIL Noreg: Flyktningar frå Ukraina fyller togstasjonen Przemysl i Polen. Norske kommunar seier ja til å ta imot dei.

Foto: Attila Husejnow / Zuma Press

– Vi har eit moralsk ansvar for å hjelpe, seier ordførar Jenny Følling i Sunnfjord (Sp).

Ho ser bortover mot den kommunale flaggstonga der det heng eit ukrainsk flagg for å vise solidaritet overfor ukrainarane.

Følling omtalar krigen i Ukraina som «forferdeleg» og «uverkeleg».

– Vi må vise solidaritet og ta imot flyktningar, seier ho.

I Sunnfjord har dei sagt ja til å ta imot opp mot 42 flyktningar, men ifølgje ordføraren kan det bli endå fleire.

Måndag kom dei første ukrainske flyktningane til Noreg. 85 personar vart tekne imot på mottakssenteret i Råde kommune.

Ankomstsenter Østfold

BLIR TEKNE IMOT HER: Måndag kom dei første 85 ukrainarane til det nasjonale mottakssenteret i Råde. Så blir dei sende vidare ut i ein norsk kommune.

Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

– Stort ønskje om å bidra

276 av 281 kommunar seier ja til å busetje fleire flyktningar.

75 kommunar har så langt ikkje svara.

Det viser ei kartlegging KS har gjennomført dei siste dagane.

– Kartlegginga viser at norske kommunar har eit stort ønskje om å bidra i dugnaden for å hjelpe menneske på flukt frå krigshandlingane i Ukraina, seier styreleiar i KS, Gunn Marit Helgesen.

Kommunane som er usikre på om dei kan ta imot flyktningar, grunngjev dette med manglande erfaring med å busetje flyktningar.

Tal frå FN viser at nesten 850.000 har flykta frå Ukraina så langt.

Det er venta at talet blir mangedobla dersom krigen held fram på same brutale måte.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

VIL BIDRA: Kartlegginga viser at dei norske kommunane vil bidra til å ta imot ukrainske flyktningar, seier styreleiar i KS, Gunn Marit Helgesen.

Foto: Artur do Carmo / NRK

SV vil ikkje setje tak

SV meiner Noreg om nødvendig må ta imot svært mange flyktningar.

– No er det behovet som må leggast til grunn og vi må ikkje setje noko tak på kor mange vi kan ta imot, seier innvandringspolitisk talsperson Grete Wold (SV).

Ho viser til at Noreg er eit rikt land og at vi kan ta imot mange flyktningar.

– Vi har ressursar til å ta imot mange og då må vi gjere det dersom behovet er der, seier ho. KrF har signalisert at vi minst kan ta imot 20.000 flyktningar.

Grete Wold, førstekandidat for SV i Vestfold.

IKKJE TAK: Innvandringspolitisk talsperson Grete Wold i SV vil ikkej sette nak på kor mange flyktningar Noreg skal ta imot.

Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Statsministeren avventande

Saman med KrF krev SV at ukrainske flyktningar får midlertidig opphald, utan individuelle vurderingar.

Vanlegvis skal kvoteflyktningar og asylsøkjarar få individuell behandling av saka si. SV og KrF meiner at det vil bli for tungvint. Venstre, MDG og Raudt støttar kravet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) stiller seg avventande til om ukrainske flyktningar skal få kollektiv beskyttelse.

No har vi god kontakt med dei andre europeiske landa om korleis vi skal møte dette, seier han til NTB.

Statsministeren fortel at Noreg skal ta sin del av ansvaret, men vil ikkje talfeste kor mange flyktningar vi kan ta imot.

DX296jtwl1A

AVVENTAR: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) stiller seg avventande til om ukrainske flyktningar skal få kollektiv beskyttelse.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Les meir: Sender bussar for å henta ukrainske flyktningar til Noreg