KOMMER OPP SENERE:

Forslaget om køprising i Bergen kommer opp igjen senere i dagens bystyremøte, etter Høyre og Frps utsetting. Når rapporten om luftforurensingen i byen skal opp senere i møtet, vil forslaget få en ny behandling.

Laster Twitter-innhold