Hopp til innhold

Kokevarsel på Askøy

Grunna driftsproblem på Kleppe vannverk kan det vera fare for redusert kvalitet på drikkevatnet, melder Askøy kommune. Dei oppmodar om å koka vatnet inntil vidare. Det var ved Kleppe vannverk det i 2019 vart funne Campylobacter-bakteriar.