Kultur-Bergen koker: – En oppsiktsvekkende arroganse fra hovedstaden

Fylkene kan få ansvaret for kulturinstitusjoner utenfor Oslo. – Hvis ekspertutvalget mener Grieg, Sæverud og Astrup ikke er av nasjonal betydning, må vi gå noen runder på hva begrepet betyr.

Petter Snare, Bernt E. Bauge og Agnete Haaland

KRAFTIGE REAKSJONER: Petter Snare (Kode), Bernt E. Bauge (Bergen Filharmoniske Orkester) og Agnete Haaland (DNS) samler seg om et vestlandsk kulturopprør.

Foto: Christian Lura / NRK

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mottok torsdag en rapport (ekstern lenke) om hva slags ansvarsområder de nye, store regionene kan få når flere fylker slås sammen.

Ekspertutvalget, ledet av Terje P. Hagen, foreslår å flytte ansvaret for kulturinstitusjoner utenfor Oslo til de nye regionene. Det betyr at finansieringen av Kode, Den Nationale Scene (DNS) og Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) kan bli flyttet fra statsbudsjettet.

Kode-direktør, Petter Snare, reagerer voldsomt på forslaget.

– Dette er en hovedstadsarroganse ovenfor nasjonal kunst- og kulturarv som er helt oppsiktsvekkende. Hvis dette ekspertutvalget faktisk mener Grieg, Sæverud og Astrup ikke er av nasjonal betydning, så må vi gå noen runder om hva det begrepet betyr. Her må staten kjenne sitt eget ansvar, sier Kode-direktør Petter Snare.

– Må bruke mer tid på byråkrati

Kode mottar i dag omtrent 25 millioner kroner i tilskudd fra staten. Det utgjør omtrent en tredjedel av de offentlige tilskuddene Kode mottar. Resten blir finansiert av Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.

I motsetning til DNS og BFO står det ikke eksplisitt i rapporten at Kode skal overføres fra stat til fylke. I forslaget blir ansvaret for Det nasjonale museumsnettverket, som Kode er en del av, overført til fylkeskommunene.

Rasmus Meyers Samlinger, KODE 3, Bergen.

TILSKUDD: Ifølge årsregnskapet for Kode i 2016 mottok museet over halvparten av sitt offentlige tilskudd fra Bergen kommune. Staten sto for nær 25 millioner kroner i tilskudd. Nå frykter Kode-direktør Petter Snare at alt skal flyttes til fylkeskommunen.

Foto: Nina Skurtveit / NRK

Snare mener at det i utgangspunktet ikke er feil at beslutninger tas nær kulturinstitusjonene.

– Det handler ikke bare om hvorvidt fylkeskommunen kan ta vare på disse kulturinstitusjonene. Det handler om at det er et nasjonalt ansvar. At kultur ikke skal være nødt til å krangle om midler i en pengesekk som inneholder fylkeskommunale veier, tannhelsetjeneste og vedlikeholdsetterslep på skoler, sier Snare.

Snare mener det vil bidra til at de regionale kulturinstitusjonene må bruke mer tid på å be om penger.

– I dag bruker vi all vår tid på å lage kunst og kultur til folket. Nå kan vi komme i en situasjon der vi må bruke mye mer tid på politikk og byråkrati.

– Skjønner at noen føler seg provosert

Kulturminister Trine Skei Grande sa til NRK torsdag at målet er å fordele makt utover i hele Norge, men at forslagene i rapporten fra Kommunaldepartementet ikke er endelige.

Trine Skei Grande

AVVENTER: Kulturminister Trine Skei Grande sier ingenting er bestemt.

Foto: Truls Antonsen / NRK

– Vi må sette oss ned og gå gjennom skikkelig og grundig før vi konkluderer. Vi må sørge for at vi får litt ulike miljøer som kan bidra inn i kulturlivet på ulikt vis, sier hun.

Hun sier det er bra med debatt om kulturlivet og de nye regionene.

– Vi tåler en debatt. Jeg skjønner at noen føler seg provosert over at alt som er i Oslo blir definert som nasjonalt, mens det andre som regionalt. Men så enkelt er det ikke i kulturlivet, og det er mange toppinstitusjoner som ligger utenfor Oslo også.

Kode-direktøren håper de statlige kulturinstitusjonene kan finne sammen.

– Vi må komme med et felles tilsvar om hva som må prioriteres og hvor skapet skal stå. Jeg håper kulturministeren skjønner at dette er en jobb hun må prioriterer å forsvare, sier Snare.