Kloppedal

Holdeplass på Bergensbanen i 35 år.

Kloppedal var holdeplass på Bergensbanen fra 1930 til 1965, da den og mange andre stasjoner/holdeplasser mellom Bergen og Arna ble lagt ned. Fra da av ble jernbanetunnelen gjennom Ulriken tatt i bruk.

Betegnelsen "klopp" er mye brukt i norske dialekter og var også i bruk i norrøn tid. Navnet betegner en liten gangbro - oftest av stokker, men også stein blir brukt - over en bekk, elv eller myrlendt terreng. "Klopp" har ellers sammenheng med ordet "klamp" - et tykt, massivt trestykke.