Bygger motorvei med 110-fartsgrense på E39

Regjeringen går inn for å bygge ny E39 fra Bergen til Os. Reisetiden blir halvert på strekningen, som dimensjoneres for en fartsgrense på 110 km/t. – En fantastisk dag, sier Os-ordfører Terje Søviknes.

E39 Svegatjørn-Rådal

NY MOTORVEI: Veien mellom Os og Bergen blir mer trafikksikker og raskere, med midtdelere og dimensjonering for fartsgrense på 110 km/t.

Foto: Statens vegvesen

E39 Svegatjørn-Rådal

NYTT KRYSS: På Nordås i Bergen.

Foto: Statens vegvesen
E39 Svegatjørn-Rådal

NYTT KRYSS: I Endelausmarka i Os.

Foto: Statens vegvesen

Han har jublet flere ganger tidligere, Frp-ordføreren som de ti siste årene har kjempet for den nye firefeltsveien fra Os til Bergen. E39 Svegatjørn-Rådal har vært inne i Nasjonal Transportplan i mange år. Men i dag fremmer regjeringen den endelige proposisjonen som sikrer finansieringen.

– Det blir sagt at første ingeniør i Statens vegvesen ble satt på saken med å stikke ut ny trasé allerede i 1961. Så har det vært mange runder med utfordringer lokalt og nasjonalt, sier Søviknes, og nevner EU-forskriften for tunnelsikkerhet og funn av verneverdige øyenstikkere som eksempler.

– Det har vært det ene med det andre. Men det er nå glemt, nå er det bare å se fremover, og glede oss over at vi endelig kan få halvert reisetiden. Dette er en fantastisk dag, jeg går bare rundt og sprudler, sier Søviknes.

Fem og et halvt års byggetid

Den nye strekningen på E39 skal bygges med fire felt og flere tunneler. Veien blir dimensjonert for en fartsgrense på 110 km/t, og reisetiden vil kuttes fra 38 til 17-18 minutter.

– Vi har løpende fått midler til de forberedende arbeidene, og har gått og håpet på dette. Dette er en gledens dag, og en milepæl for prosjektet, sier Arne Eltvik, prosjektleder for E39 Svegatjørn-Rådal i Statens vegvesen.

Frp og Høyre er avhengig av støtte fra samarbeidspartiene KrF og Venstre eller andre for å få saken gjennom i Stortinget. Når den er vedtatt der, henter vegvesenet inn anbud.

– Vi vil kunne skrive kontrakt med en entreprenør i andre kvartal neste år, og hovedarbeidene vil være i full drift etter sommeren, sier Eltvik.

Veiprosjektet skal etter planen være fullført i årsskiftet 2020/21, men deler av strekningen vil bli åpnet underveis i byggeprosessen.

– Det blir en raskere og mye mer trafikksikker vei enn dagens, sier Elvik.

Forberedt på befolkningsvekst

Søviknes holdt i dag pressekonferanse på Oseana i Os sammen med stortingsrepresentanter for regjeringspartiene.

– Dette er fantastisk for Os, Bergen og hele Vestlandet, sier Søviknes, som også kan glede seg over prosjekteringen av ny kyststamvei sørover på E39.

– Mange kommuner sliter med synkende folketall, og har utfordringer med å legge ned skoler, og så videre. Vi skal nå forberede oss på befolkningsvekst, sier han.

Se hele pressekonferansen på nytt her:

Stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter (Frp, f.v.) og Torill Eidsheim (H) kom med gode nyheter til Os-ordfører Terje Søviknes (Frp), Bergen-byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) og fylkesvaraordfører Mona Hellesnes (V).

HOLDT PRESSEKONFERANSE: Stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter (Frp, f.v.) og Torill Eidsheim (H) kom med gode nyheter til Os-ordfører Terje Søviknes (Frp), Bergen-byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) og fylkesvaraordfører Mona Hellesnes (V).