Kjøper nettbrett til aldersheimane

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane gir 400.000 kroner til innkjøp av nettbrett på alle aldersheimar og eldresenter i Sogn og Fjordane. Administrerande direktør i banken, Trond Teigene, trur det vil vere eit lysglimt i kvardagen for eldre å kunne sjå familien gjennom skjermen.

Høyanger sjukeheim sørger for at bebuarane vert ein del av omverda.
Foto: HØYANGER KOMMUNE