Hopp til innhold

Kjøper en million plastposer for å komme avgiften i forkjøpet

– Plastposeavgiften kan koste oss to millioner kroner i året, sier Harald Nøss i Spar Kjøp. Plastprodusentene jobber nå på spreng for å møte etterspørselen av avgiftsfrie poser.

Regjeringen innfører plastposeavgift 15. mars 2015

TAR POSEBETALING: Plastposeavgiften kan koste Sparkjøp tre millioner kroner i økte utgifter, sier markedssjef Harald Nøss ved Sparkjøps hovedkontor på Kokstad. Han har sikret seg en million poser før plastposeavgiften innføres 15. mars. FOTO: EIVIND A. PETTERSEN/NRK

Regjeringens plastposeavgift kan skape problemer for norsk plastindustri. Forslaget til nytt regelverk er nå ute på høring med frist 27. januar. Avgiften skal etter planen innføres 15. mars.

– Vi har fått fryktelig mange bestillinger, og har måttet si nei til enkelte. Vi jobber overtid og helger for å produsere nok plastposer før avgiften trer i kraft, sier Atle Flesland, daglig leder ved Baca Plastindustri.

Frykter stans i bestillingene

Norge har fem plastposefabrikker. En av de største ligger i Ulsmågvegen i Bergen.

Baca Plast

FRYKTER FOR FREMTIDEN: Atle Flesland, daglig leder i Baca Plastindustrier på Ulsmåg i Bergen.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Hver måned produserer fabrikken 5.000 kilometer plast, som tilsvarer avstanden fra Bergen til New York.

– At vi har mye å gjøre nå er vel og bra, men det hjelper lite om vi får en topp i bestillingene dersom vi ikke får noe å gjøre senere på året. På sikt frykter vi nedskjæringer. Vi har åtte-ti personer involvert i poseproduksjonen vår, sier fabrikksjefen til NRK.

LES OGSÅ: Har liten forståelse for poseavgift

Dobbelt så dyre poser

Atle Flesland begynte i Baca Plastindustri i 1970 og har vært daglig leder i 30 år. Han er ikke ukjent med miljøavgifter, men poseveteranen holdt på å sette kaffen i halsen da han skjønte at regjeringspartiene hadde innført plastposeavgiften.

Spar Kjøp-kunde nedlesset i poser

TUNGT LASTET: Denne kvinnelige Spar Kjøp-kunden må regne med en solid ekstrautgift hvis hun skal kjøpe like mange poser når plastposeavgiften blir innført til våren. FOTO: SPAR KJØP

– De siste årene har vi betalt inn over 500.000 kroner årlig for innhenting av plast til Grønt Punkt. Dette utgjør vel to øre per pose. Hvis vi skal kreve inn og fakturere plastposeavgiften kommer posene til å bli dobbelt så dyre, sier Flesland.

Kjøpte én million poser

Sparkjøp er en av mange bedrifter som fyller opp lagrene før plastposeavgiften innføres 15. mars. Bedriften har nylig sikret seg én million plastposer produsert hos Baca.

Spar-kjeden deler årlig ut to millioner plastposer gratis til kundene i sine 22 butikker over hele landet.

– I dag betaler vi 50 øre per pose til produsenten. Plastposeavgiften innebærer en merutgift for oss på halvannen til to millioner kroner årlig, sier markedssjef Harald Nøss ved Spar Kjøps hovedkontor.

Ingen miljøeffekt

Ingvill Størksen er direktør for dagligvarehandel i Virke. Hun mener plastposeavgiften er helt unødvendig og kun skaper ekstra utgifter og bry for dagligvarebransjen og deres kunder.

Poseavgiften vil også gjelde papirposer. Eneste unntak er nedbrytbare poser av bioplast.

Virke tror heller ikke plastposeavgiften har noen miljøeffekt:

Ingvill Størksen, direktør i Virke dagligvare