Kjensler styrer samanslåing

Kjensler og ikkje fakta er i stor grad avgjerande for om ein seier ja eller nei til kommunesamanslåing. Regjeringa ønskjer omfattande kommunesamanslåing, men folket er i stor grad skeptisk.

Laster kart, vennligst vent...

KOMMUNESAMANSLÅING: I dag er det 26 kommunar i Sogn og Fjordane, i framtida kan det bli langt færre.

– Ein ser jo det at identitet ligg veldig djupt i folk, og er noko av det viktigaste. Og det er noko som vi ser meir og meir av når det gjeld kommunesamanslåing, seier Rune Schanke Eikum, konsulent i Geelmuyden og Kiese.

Det er i dag 26 kommunar i Sogn og Fjordane og 429 på landsplan. Altfor mange, meiner regjeringa som ønskjer langt større og meir robuste kommunar.

Har ikkje gjort heimeleksa

Men det hjelp ikkje å argumentere med tal og fakta, så lenge innbyggarane ikkje er kjenslemessig klare for ei samanslåing, meiner Schanke Eikum.

– Noko av det første du blir spurt om, er kvar du kjem frå.

Schanke Eikum meiner kommunalminister Jan Tore Sanner ikkje har gjort heimeleksa si godt nok

– Jan Tore Sanner hadde jo eit utspel der han meinte at identitet ikkje høyrer til ein kommune, at administrative grenser berre er administrative grenser. Det reagert eg veldig på, for dersom ein har ei slik halding kjem det i alle fall til å bli vanskeleg å få gjennomført dette

Har gjort ein god jobb

Bjørn Lødemel

AVVISER KRITIKK: Bjørn Lødemel er Stortingsrepresentant for Høgre.

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Stortingsrepresentant Bjørn Lødemel frå Høgre avviser kritikken.

– Eg føle at han har gjort ein god jobb, også i forhold til at ein held fast på frivilligheitslina som er viktig for å få dette godt i gjenge.

Også Jørgen Amdam, professor i samfunnsplanlegging ved Høgskulen i Volda, meiner mykje blir styrt av kjensler.

Jørgen Amdam

STYRT AV KJENSLER: Jørgen Amdam er professor i samfunnsplanlegging ved Høgskulen i Volda.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Over tid så er det utvikla ganske sterk identitet til kommunane, både gjennom politiske prosessar og gjennom at folk kjenner kvarandre og kjenner administrasjonen.