Kjenner ikke virkningen

Myndighetene anbefaler gravide som tror de kan ha svineinfluensa om å ta tamiflu. Effekten medisinen kan ha på fosteret vet man ingenting om.

Tamiflu
Foto: Eugene Hoshiko / AP

Under svineinfluensautbruddet har myndighetene anbefalt at gravide kvinner med influensalignende symptomer skal ta tamiflutabletter.

Anders Bærheim

Professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen, Anders Bærheim

Foto: Marion Solheim / NRK

Det har aldri blitt utført studier som spesifikt har sett på hvordan dette medikamentet påvirker fosteret i mors liv. Derfor er professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen, Anders Bærheim, skeptisk.

- Det er paradoksalt. Tamiflu vet vi ingenting om ved graviditet. Fra dyrestudier finnes det ikke tegn på at det er veldig farlig, men vi vet det ikke. Det en risiko i seg selv. Derfor er det betenkelig at man anbefaler det for en sykdom som etter hvert viser seg å ikke være særlig farlig, sier Bærheim.

Kun i spesielle tilfeller


I følge Felleskatalogen er noen av de mest alvorlige og sjeldne bivirkningene ved bruk av tamiflu kramper og hallusinasjoner.

Produsenten av influensamedisinen anbefaler ikke kombinasjonen graviditet og Tamiflu.

Gravid

Man vet ikke noe om hvordan tamiflu påvirker fosteret.

Foto: colourbox.com

- Tamiflu bør ikke brukes ved graviditet, med mindre den potensielle nytten for moren oppveier den potensielle risikoen for fosteret, forteller kommunikasjonsansvarlig for Roche Norge, Janne Magnussen.

Ett av to onder

Helsemyndighetene grunngir anbefalingene ved at farene knyttet til at en gravid kvinne får svineinfluensa, er større enn de potensielle farene som er knyttet til medisinens virkning på fosteret.

- Foreløpig har vi derfor sagt at det er viktigere å behandle den gravide i denne situasjonen, forteller overlege ved Folkehelseinstituttet, Hans Blystad.