Kjempa for Hemsedal som hovudveg

NHO-direktør i Sogn og Fjordane, Jan Atle Stang, meiner det er ei konstruert problemstilling å setje riksveg 52 over Hemsedal opp mot Strynefjellsvegen, slik fleire har synt uro for. Næringslivet i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, møtte i går samferdsleministeren i Ørsta. Stang seier det er stor vilje i begge fylka for å få Hemsedal som den andre hovudvegen mellom aust og vest, i staden for Hardangervidda.

Jan Atle Stang
Foto: Trond Vestre / NRK