Kioskopning etter korona

Norled leverer i dag denne gladmeldinga til trafikantar i Sogn: Kioskane på ferjesambandet mellom Mannheller og Fodnes er opne att.

Frå Mannheller-sida av ferjesambandet Mannheller – Fodnes.
Foto: Raymond Lidal / NRK