Hopp til innhold

Togsmell for regjeringen: SV svinger til høyre

Regjeringspartiene har gått på et nederlag etter at Høyre, Frp, Venstre, KrF, SV og Rødt ble enige om endre regjeringens vei- og togplan.

kSZqIH2Lu8Q

PÅ SKINNER: Regjeringspartiene har lagt fram Nasjonal transportplan, som nå er til behandling i Stortinget.

Foto: NTB

Enigheten mellom opposisjonspartiene ble lagt fram på Stortinget onsdag ettermiddag klokken 17.

Pressekonferansen ble åpnet av Mona Fagerås (SV), som brøt forhandlingene med regjeringen sist uke.

– Jeg er glad og stolt over at SV kan sikre flertall for en litt grønnere transportplan, når vi dessverre ikke har kommet langt nok med regjeringspartiene, sa Fagerås.

Noen minutter senere var det klart at følgende prosjekter er tatt inn i NTP-varmen:

  • Vestfoldbanen
  • Ringeriksporteføljen, skal videreføres som fellesprosjekt vei og jernbane
  • Ofotbanen
  • Riksvei 19 Moss
  • Majorstuen stasjon i første del av planperioden (de første seks årene)
  • Riksvei 15 Strynefjellet (med arm til Geiranger)

Opposisjonspartiene er videre enige om å styrke finansieringen av fylkesveier for å få ned vedlikeholdsetterslepet.

De konkrete detaljene om prosjektene ble fastslått på et møte helt opp mot pressekonferansen.

Det er ennå ikke kjent hvilken plan opposisjonen har for å finansiere sine nye satsinger.

– Ikke ett ord om hvordan dette skal finansieres. Det er uansvarlig, sier Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Les også NTP er ute: Sjå vegane regjeringa vil satse på

8kCnUSd9v7I

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård la frem sin NTP for to og en halv måned siden. Han er lite imponert over opposisjonens forslag:

– Å legge inn nye, store prosjekter uten enighet om finansiering, skaper usikkerhet om selve hovedgrepet i NTP, sier han.

– Mer penger til drift og vedlikehold er helt nødvendig for å sikre effektiv og trygg forflytning av både mennesker og varer i hele landet.

Truls Gulowsen
Henning Rønhovde

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet

– Regjeringens forslag var i utgangspunktet ambisiøst. Nå blir planen enda mer omfattende, uten at det er klart hvordan det skal finansieres. Stortinget gjør noen fornuftige justeringer i regjeringens foreslåtte transportplan, men vi stusser på at politikerne ikke er mer opptatt av å ta vare på infrastrukturen vi har, framfor store, nye prosjekter.

PÅ SPORET Stortingsrepresentant Grete Wold (SV) vi kjempe for dobbeltspor på Vestfoldbanen. Nå skal det forhandles med regjeringspartiene.
Nils Skumsvoll

Grete Wold, SV

- Sett fra SVs side er det utrolig gledelig med et bredt flertall for en betydelig grønnere NTB enn det som lå på bordet fra regjeringens side. Det viser at SV er opptatt av en god grønn transportplan. Vi er en samlet vestfoldbenk som ønsker å få et dobbeltspor gjennom vestfold. Vi søker flertall der vi trenger det for å få på plass flertall for de prosjektene vi synes er viktig.

Høyrepolitiker Erlend Larsen
Magnus Skatvedt Iversen

Erlend Larsen, Høyre

- Det er ganske utrolig at det er et flertall på Stortinget som står bak dette. Det som er veldig synlig nå er at Ap og Sp er de eneste partiene som ikke er for å gjøre ferdig vestfoldbanen mellom Tønsberg og Larvik.

Morten Stordalen
Pedersen Terje / NTB scanpix

Morten Stordalen, Frp

- Frp har lagt inn dette i mange år og prioritert Vestfoldbanen, også i opposisjon. Sist det kom penger til denne parsellen var i 2021. Jeg er utrolig glad i dag, for å kunne være blant dem på vestfoldbenken som får til et konkret resultat. Vi snakker om et budsjett på 12,5 milliarder.

Geir Jørgensen (Rødt) Her fra muntlig spørretime i Stortinget
Håkon Mosvold Larsen / NTB

Geir Jørgensen (R)

– Vi sikrer mer penger til vanlige veier i hele landet og mer penger til jernbaneutbygging. Begge deler er svært viktig for Rødt. For å erstatte flytrafikk mellom de store byene med tog, må vi satse på de lange jernbanestrekningene. Dette vil gi flere og raskere avganger.

Kjell Ingolf Ropstad fotografert inne på vandrehallen i Stortinget. Han står foran et vegghengt teppe med mønstre i gult rødt blått og grønt. Han har blå dress lys blå skjorte og briller med sort innfatning. Han ser inn i kameraet med et nøytralt uttrykk.
Lise Åserud / NTB

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

– Det at opposisjonen må finne sammen i NTP viser hvor elendig arbeid regjeringen har gjort. KrF hadde samferdselsministeren i forrige regjering og nå får vi inn igjen viktige prosjekt for KrF, som Strynefjellet, Ringeriksbanen og fortsatt økning i støtte til fylkesveier.

Andr N. Skjelstad
Roald Berit / NTB scanpix

André N. Skjelstad, Venstre

– Vi er svært glade for det brede flertallet for blant annet Vestfoldbanen, Majorstua stasjon og mer penger til fylkesvei. Samtidig er det oppsiktsvekkende at vi står samlet fra høyre til venstre uten regjeringspartiene. I løpet av mine 15 år på Stortinget har jeg aldri vært i nærheten av å se så dårlig håndverk fra en regjering.

Narvik transport ministere. Transportministerne JonIvar Nygård (Norge) Andreas Carlsson (Sverige)
Henrik Einangshaug / NRK

Jon-Ivar Nygård, Samferdselsminister

- Vi har lagt fram et forslag til en realistisk og ansvarlig langtidsplan. Det å nå legge inn nye, store prosjekter uten enighet om finansiering, skaper usikkerhet om selve hovedgrepet i NTP. Det er synd at SV ikke vil være med på å vedta en realistisk og ambisiøs NTP som tar vare på det vi har og løser hverdagsutfordringene til folk.

Sigbjørn Gjelsvik kommunal og distriktsminister (Sp) i Trollstigen
Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

− Opposisjonens enkeltvedtak undergraver betydningen av nasjonal transportplan, og legger opp til ny kakespising uten mer asfalt eller skinner. Vi har gått inn for en realistisk plan som ser hele Norge, og bruker mer på å ta bedre vare på det vi har. I stedet for å søke flertall for en realistisk plan, velger opposisjonen nå å fremme noen store enkeltprosjekter uten felles plan for finansiering.

Mona Fagerås transportpolitisk talsperson SV
Rolf Petter Olaisen / NRK

Mona Fagerås (SV)

– Jeg er glad og stolt over at SV kan sikre flertall for en litt grønnere transportplan, når vi dessverre ikke har kommet langt nok med regjeringspartiene. SVs hovedmål er en klima- og miljøvennlig transportpolitikk. Da må vi satse mer kollektivtransport og jernbane. Det gjør vi nå.

Trond Helleland (H)

Trond Helleland (H)

– Dette er en gledens dag. Vi er fornøyde med å stoppe regjeringens avsporing, og få Ringeriksbanen tilbake på sporet igjen. Gjennom denne enigheten blir det både vei og bane. At fellesprosjektet blir realisert er viktig med tanke på både økonomi, miljøkonsekvenser og fremdrift.

Frank Sve
Tore Ellingseter

Frank Sve (FrP)

– Stortingsflertallet tar ansvar der regjeringen svikter. Utsettelsen av E16 Hønefoss, og Rv15 Strynefjellet aksepteres ikke. RV19 kan ikke vente i 13 år til. Dette er viktige prosjekter som nå bygges langt raskere enn regjeringen la opp til.

Tobias Drevland Lund
William Jobling / NRK

Tobias Drevland Lund, Rødt

- Vi er kjempeglade for at Vestfoldbanen og dobbeltsporutbygginga mellom Stokke og Sandefjord kommer inn igjen i Nasjonal transportplan. Det er utrolig viktig for regionen vår. Det er helt nødvendig at man fortsetter utbygginga av togstrekningen også sør for Tønsberg. Slik kan vi sikre to tog i timen til Skien, noe som politikerne har pratet om altfor lenge.

Regjeringens forslag kostet i alt 1308 milliarder kroner, fordelt slik:

  • 1208 milliarder kroner i statlige midler
  • 100 milliarder i bompenger

Transportplanen kommer hvert fjerde år, men legger føringer for de neste 6+6 åra.

Alle prosjektene er avhengig av bevilgninger på statsbudsjettet, men prosjektene i den første bolken har historisk blitt regnet som sikrere enn de som følger i den andre perioden.

Det er kun konkrete bevilgninger i statsbudsjettet første halvår og bevilgninger i RNB andre halvår som et bindende bevilgende vedtak.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap)

- Det er synd at SV ikke vil være med på å vedta en realistisk og ambisiøs NTP som tar vare på det vi har og løser hverdagsutfordringene til folk, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: NTB

Steinar Vikholt jobber som universitetslektor ved USN, og pendler daglig mellom hjemmet i Horten og arbeidsplassen i Porsgrunn.

– Et dobbeltspor betyr jo at det er enda flere som kan komme seg effektivt til jobb på morgenen, og at man forhåpentligvis ikke trenger å vente så lenge til neste tog går. I dag må man vente en hel time på neste tog, om du kommer for sent. Det gjør det mer aktuelt for flere å pendle.

– Tror du at det faktisk skjer?

– Jeg ønsker jo at det skal bli bedre, men er nok litt skeptisk.

Steinar Vikholt på toget til Porsgrunn

Steinar Vikholt på toget til Porsgrunn

Foto: John-Andre Samuelsen / NRK


Dramatisk innspurt

Pressekonferansen kommer i enden av en dramatisk innspurt om Nasjonal transportplan som har pågått hele dagen på Stortinget.

I potten ligger planer for og milliarder til gigantiske vei- og jernbaneprosjekter landet over.

Videre har saken vært «politisk pikant» ettersom SV brøt forhandlingene med regjeringspartiene sist uke, og i stedet fant sammen med høyresiden.

Lenge før pressekonferansen fikk NRK opplyst at den nye «NTP-konstellasjonen» på Stortinget var enige om å ta Vestfoldbanen inn i første del av planperioden.

Av budsjetthensyn og ønsket om en «realistisk transportplan» ville Ap og Sp å vente med å bygge ut Vestfoldbanen sør for Tønsberg.

– Jeg tror folk er lei av at politikerne lager ønskelister som aldri blir noe av, sier Marte Mjøs Persen i Arbeiderpartiet.

Hun legger til:

– Vi må prioritere, det gjør ikke opposisjonen her.Jeg mener det tenderer til å være useriøst, uryddig og uforutsigbart.

Marte Mjøs Persen ingress

– Dette er prosjekter Arbeiderpartiet også er for. Men jeg tror folk er lei av at politikerne lager ønskelister som aldri blir noe av, sier Marte Mjøs Persen i Arbeiderpartiet. 

Foto: Javad Parsa / NTB

Les også Brudd i forhandlingene gir nytt håp for tapte prosjekter

Vy-tog på togstasjonen i Tønsberg