Skal finne ut om nok politifolk kan rykke ut med våpen

Politiet i Hordaland har økt bemanningen etter 22. juli-rapporten. Nå vurderes det også om politidistriktet har nok styrker til å rykke ut i væpnede aksjoner.

Væpnet politi

SPESIALTRENTE: Væpnet politi tok oppstilling utenfor bystyresalen etter en misforstått bombetrussel i september. Politimesteren skal nå finne ut om disitriktet har nok våpentrente folk.

Foto: Andreas Grimsæth / NRK

Politiet i Hordaland har gjort flere endringer etter at rapporten til 22. juli-kommisjonen kom.

Geir Gudmundsen

VIL BLI BEDRE: Politimester i Hordaland, Geir Gudmundsen, sjekker 13 punkt for å bedre beredskapen.

Det er i satt i gang et stort arbeid med å vurdere beredskapen i landets nest største politidistrikt. Det sier politimester Geir Gudmundsen til NRK.no.

13 punkter for bedring

Han har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på 13 ulike punkter for hvordan beredskapen i Hordaland kan bli bedre.

Ett av dem er å se på om distriktet har nok styrker som er våpentrent. I en væpnet situasjon er det kun spesialtrente politifolk som har lov å rykke ut, og det kan være Bergen og fylket rundt trenger flere av dem.

– En av de tingene vi er inne og ser på er om vi har nok personell som er godkjent til å rykke ut med våpen, sier Gudmundsen til NRK.

Følger anbefalingene fra kommisjonen

At den operative virksomheten i Politi-Norge må forsterkes, var en av konklusjonene til 22. juli-kommisjonen. Kommisjonen hadde 31 anbefalinger til hvordan norsk politi måtte bli bedre, og kompetansen til å løse skarpe oppdrag var blant dem.

Evakuering ved Gimle skole i Bergen

TRENING: Politiet i landets nest største politidistrikt må blant annet trene mer på trusselsituasjoner. Her fra en bombetrussel på Gimle skole i Bergen.

Foto: Hommedal, Marit / Scanpix

BA fortalte i dag at politiet har hatt flere folk på vakt i helgene den siste tiden – spesielt i Bergen sentrum. Dette er også et svar på noe av kritikken fra kommisjonen: At politiet må være på jobb når det faktisk er behov for dem.

Trene mer

Et annet viktig punkt er trening for krisesituasjoner og trusselsituasjoner. Det står også på hordalandspolitiets beredskapsliste.

– Vi ser på hvordan vi skal organisere oss for å få plass til mer operativ trening, sier Gudmundsen.

To måneder etter at rapporten kom er politidistriktet godt i gang med å forbedre beredskapen, mener politimesteren.

– Totalt sett er vi nå i gang med en bred gjennomgang hos oss, med 22. juli-kommisjonsrapporten som et bakteppe, sier han.