Kan stenge privat parkering

Byrådsleder Monica Mæland (H) har fått regjeringens klarsignal til å stenge private aktørers parkeringsplasser i Bergen sentrum.

Monica Mæland

Monica Mæland og byrådet har fått vide fullmakter i forhold til tiltak mot luftforurensingen.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Det kom frem etter videomøtet mellom Bergen kommune, fylkeskommune, politiet i Bergen og de tre statsrådene Magnhild Meltveit Kleppa (Sp, samferdsel), Erik Solheim (SV, miljøvern) og Anne Grethe Strøm-Erichsen (Ap, helse).

Tar ny lov i bruk

– Dette er ett av de tiltakene vi nå kan vurdere. Det lar seg vanligvis ikke gjøre. Den akutte luftforurensingen gjør at vi nå kan henvise til kommunehelsetjenesteloven. Det gir oss flere tiltaksmuligheter, sier Mæland.

Griper inn hos private

En av de drastiske tiltakene Bergen kommune har fått klarsignal til å gjennomføre, er stenging av private selskapers parkeringsplasser i Bergen sentrum. Dette for å redusere biltrafikken og dermed luftforurensingen i sentrumsområdene.

– Vi kan gjøre dette. Men vi har ennå ikke besluttet om vi skal gjøre det, sier Mæland.

– Ikke mer sykdom

Mens det er innført samkjøringsfelt på søndre innfartsåre, fikk kommunen avslag da de søkte vegvesenet om det samme for nordre og vestre innfartsåre.

– Dette har vi forsåvidt også fått klarsignal for. Men vi er dialog med vegvesenet om innføringen, blant annet fordi det må tas hensyn til trafikksikkerhet, sier Mæland.

En av årsakene til at kommunen foreløpig avventer en del av tiltakene de har fått tillatelse til å innføre, er at helseinstansene i Bergen ikke kan rapportere om en økning i sykdomsforekomstene.

Bergen kommune fikk forøvrig skryt for hånderingen av luftproblemene i byen.