Kan skyte ti jervar

Rovviltnemnda har vedteke å utvide talet på jervar som kan skytast frå åtte til ti. Bønder i fylket har søkt om erstatning for meir enn 1000 sauer og lam som skal vere tekne av jerv, skriv Sogn Avis. Leiar i rovviltnemnda, Noralv Distad, seier til avisa at SNO har dokumentert at det har vore minst ti jervar i indre Sogn. Sogn og Fjordane er prioritert beiteområde og skal vere fritt for jerv som kan gjere skade.