Kan bli lagt under Helse Bergen

Heile Helse Førde kan bli lagt under Helse Bergen dersom uroa kring sjukehusa held fram. Det fryktar styreleiar Clara Øberg.

Clara Øberg
Foto: NRK

I går orienterte ho fylkestingspolitikarane om den økonomiske situasjonen for Helse Førde, og mana fylket til å dra i same retningen når det gjeld sjukehustilboda.

- Redd for lagnaden på lang sikt

- Dersom vi heile tida framstår med mykje uro og ikkje greier å dra lasset saman så er eg redd for lagnaden vår på lang sikt, og då kan resultatet ver at vi blir lagt inn under Helse Bergen, sa Clara Øberg.

- Ikkje for å avskjere debatt

Fylkespolitikarane fekk i går høyre om dei 20 millionane Helse Førde må spare inn i år. Det vart ikkje peika på korleis dette skal skje, styret i Helse Førde skal handsame det neste veke. Men det vart orientert om prioriteringane av eldre, kreftsjuke, rehabilitering, psykiatri, og rus. Det vart ingen debatt, men ei sterk oppmoding om å stå saman. Øberg nekta likevel for at ho gjer eit forsøk på å avskjere sjukehusdebatt.

- Nei, det er eit forsøk på å få folk til å dra lasset saman, for om vi likar det eller ikkje, så manglar vi 20 millionar kroner. Det må vi ta inn over oss.

- Har du inntrykk av at folk i Sogn og Fjordane ser faren ved den turbulensen vi har?

- Jau, det er nokon som ser faren, men ein del av dei vil bruke situasjonen, og slik er det berre.