Jusprofessor: – Dette har jeg aldri hørt om før

Odd Drevlands advokat pakket sekken og forlot rettssalen, da saken mot Drevland startet i dag. Nå har tingretten bestemt at saken skal gå som planlagt, uten den saksøkte eller advokaten hans.

Per Magnus Kristiansen

GIKK UNDER RETTSSAKEN: Advokat Per Magne Kristiansen forklarte hvorfor han forlot rettssalen, før han pakket sammen tingene sine. – Min klient er syk og kan ikke være her. Da blir det galt av meg og være her slik at saken kan fortsette, sier Kristiansen.

Foto: Ingfrid Fossåskaret

Advokat Odd Drevland er saksøkt for 2,2 millioner kroner, av sin tidligere klient, TaxiVest. Rettssaken mot ham begynte i dag, men Drevland er for syk til å stille i retten ifølge hans advokat, Per Magne Kristiansen.

Odd Drevland

DREVLAND: Tidligere advokat, Odd Drevland, er saksøkt for grovt underslag. Rettssaken onsdag er et sivilt søksmål, der TaxiVest krever å få betalt ut 2,2 millioner kroner de mener Drevland stjal.

Foto: John Inge Johansen

De har søkt om å få saken utsatt, men fikk ikke medhold. Da rettssaken begynte i dag, tok Kristiansen sekken sin over skulderen og gikk.

Les også: Her forlater Odd Drevlands advokat rettssalen

– Jeg har ikke hørt om en tilsvarende situasjon i retten tidligere, men det betyr selvsagt ikke at det aldri har skjedd, sier professor Ørnulf Øyen.

Han underviser i straffeprosess og sivilprosess ved Universitetet i Bergen.

– Dette er ganske ekstraordinært, sier Øyen.

Per Magne Kristiansen forlater rettssalen, fordi han mener den sivile rettssaken mot hans klient Odd Drevland må utsettes.

SE VIDEO: Per Magne Kristiansen kan ha vært med på å skrive historie i Bergen tingrett, da han forlot rettssaken idag. Fordi det er en sivil sak, og ikke en straffesak, kunne heller ikke dommer tvinge Kristiansen til å bli.

Saken fortsetter med fraværsdom

Dommerfullmektig har bestemt at rettssaken skal fortsette likevel, uten Drevland eller advokaten hans. Klokken 13.30 var rettssaken i gang.

– Det virker klart at saken er godt belyst gjennom saksdokumenter, sa dommerfullmektig Erlend Baldersheim.

Saken vil ende med en fraværsdom i saken mot Drevland.

– Normalt er det ikke heldig for den saksøkte, at ikke han eller advokaten er til stede. For saksøker kan det derimot være en fordel, sier Øyen.

Ved en fraværsdom vil saksøkeren få legge fram sine påstander uimotsagt. Deres versjon av saken blir regnet som faktum i saken, så lenge det ikke er åpenbart uriktig.

– Dommer legger til grunn at saksøker sin versjon er den riktige. Så vurderer de jussen i det, og om saksøkers påstander skal tas til følge, sier Øyen.

Haldorsen og Bergset

- AIG HAR PENGENE: - Odd Drevland er ikke den viktigste for oss at er i retten. Det er AIG som har pengene, sa Morten Haldorsen (t.v.), TaxiVest sin advokat. Til høyre AIGs advokat Svein Åge Bergset.

Foto: Steinar Nedkvitne

– Det er AIG som har pengene

Samtidig er ikke Drevland den eneste saksøkte i retten. AIG er selskapet som stiller forsikring for Drevland, og som må betale dersom Drevland blir dømt. De er også saksøkt, og stiller i retten i dag.

– Kynisk sagt, er det ikke Drevland vi trenger i retten, sier Morten Haldorsen, TaxiVest sin advokat.

– Det er AIG som har pengene.

TaxiVest ønsker å fortsette rettssaken, for å få erstatning for pengene de mener de har tapt. Underslaget Drevland nå er tiltalt for, ble først kjent i 2011.

– Hva hvis Drevland plutselig fikk et piano i hodet i morgen. Ville vi aldri få denne saken ferdig da? spurte Haldorsen retorisk i retten