Milliardkontrakt gir nye arbeidsplassar midt i krisa

Statoil deler ut nye kontraktar i milliardklassen. Beerenberg håpar å unngå fleire oppseiingar medan Prezioso Linjebygg vil tilsette fleire og opprette nytt kontor.

Valemon-plattformen

MILLIARDKONTRAKTAR: Statoil har inngått kontraktar med Beerenberg og Prezioso Linjebygg AS verd høvesvis åtte og tre milliardar kroner. Kontraktane gjeld vedlikehald på Statoil sine offshoreinstallasjonar, mellom anna her på Valemon-feltet i Nordsjøen.

Foto: Andre Osmundsen / Statoil

Statoil har i dag tildelt Beerenberg ein kontrakt på vedlikehaldstenester på 11 offshoreinstallasjonar. Kontrakt gjeld i 15 år og har ein verdi på kring 8 milliardar kroner.

I tillegg har Statoil inngått ein 15-årig kontrakt med Molde-baserte Prezioso Linjebygg verd tre milliardar kroner. Kontrakten gjeld levering av isolasjon, stillas og overflatebehandling på ni av Statoil sine plattformer.

For sistnemnde er kontrakten så viktig at dei opprettar nytt kontor i Bergen og treng fleire medarbeidarar.

Opprettar bergenskontor

Prezioso Linjebygg har i likskap med fleire andre gått gjennom nedbemanningar i haust, men no går pila i motsett retning.

– Vi har behov for å utvide arbeidsstokken men kring 50 til 100 personar. Vi ønskjer flest mogleg lokalt tilsette, med tanke på at utreisestaden blir frå Flesland, seier administrerande direktør Kristoffer Jenssen til NRK.

Selskapet kjem også til å overføra tilsette frå felt lenger nord, samt henta tilbake tilsette som er permittert.

Kan ikkje lova stogg i nedbemanninga

I oktober vart det kjent at Beerenberg var nøydde til å kutta 250 tilsette på grunn av nedgangstidene i oljebransjen. Sjølv om ein viktig kontrakt vart sikra i dag, legg ikkje konsernsjef Morten Walde skjul på at det er knallharde tider.

– Vi må jobbe vidare i marknaden for å sikre aktivitetsnivået som må til for å sysselsette heile staben vår.

– Du kan ikkje lova at det ikkje blir ytterlegare nedbemanning i selskapet dei neste åra?

– Nei, det kan vi ikkje love. Vi kan love at vi skal jobbe steinhardt for å sikre føreseielege arbeidsforhold for våre arbeidarar, men vi kan ikkje gi garantiar, svarar Walde.

Fekk milliardkontrakt i november

Beerenberg har no kring 1400 tilsette i Norge, dei aller fleste i Bergen og Rogaland.

Dagens kontrakt sikrar Beerenberg ein avtale om vedlikehald på følgjande offshoreinstallasjonar: Statfjord A, B og C, Gullfaks A, B og C, Kvitebjørn, Valemon, Grane, Visund og Draupner.

I november sikra dei også ein tiårig kontrakt med Statoil om vedlikehald- og modifikasjonstenester på Mongstad-raffineriet. Totalt har dei to kontraktane ein verdi på ti milliardar kroner.

Men der to selskap kan jubla over tryggare arbeidsforhold framover, slår kontrakttildelingane negativt ut for andre. Selskapet Bilfinger mistar avtalane dei har på felta Oseberg C, Sør og Øst, samt Heimdal.

Statoil-kontraktane gjeld følgjande anlegg på norsk sokkel

Driftsområde

Anlegg

Dagens leverandør

Ny leverandør

Drift Sør

Statfjord ABC

Beerenberg

Beerenberg

Draupner

Beerenberg

Beerenberg

Drift Vest

Gullfaks ABC

Beerenberg

Beerenberg

Oseberg C, Sør og Øst

Bilfinger

Prezioso Linjebygg

Heimdal

Bilfinger

Prezioso Linjebygg

Visund

Beerenberg

Beerenberg

Grane

Beerenberg

Beerenberg

Kvitebjørn

Beerenberg

Beerenberg

Valemon

Beerenberg

Beerenberg

Drift Midt

Heidrun

Prezioso Linjebygg

Prezioso Linjebygg

Njord AB

Prezioso Linjebygg

Prezioso Linjebygg

Drift Nord

Norne

Prezioso Linjebygg

Prezioso Linjebygg

Aasta Hansteen

Prezioso Linjebygg

Prezioso Linjebygg