Jondal-Tørvikbygd innstilt

Klokka 17.50 går siste avgang frå Tørvikbygd på ferjesambandet Jondal-Tørvikbygd i Hardanger. Resten av avgangane er innstilte ut kvelden, melder Vegtrafikksentralen. Årsaka er tekniske problem. Omkøyring er via ferjesambandet Gjermundshamn-Årsnes.