Hopp til innhold

John Ove (78) får ikke sove – blokkerte E16-kolonne med varebilen sin: – Jeg måtte sette foten ned

Han får maks tre timer søvn hver natt fordi tungtrafikk passerer utenfor soveromsvinduet. – Vi har gjort vårt for å holde støynivået nede, svarer Vegvesenet på ramsalt kritikk.

Eldre mann foran et gult hus med stokk foran varebil og lastebil.

TETT PÅ: Her passerer tungtrafikken tre meter fra soveromsvinduet til John Ove Gjerde (78). Det går hardt ut over nattesøvnen.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Torsdag skapte John Ove Gjerde (78) overskrifter da han stoppet en omkjøringskolonne på E16 i Ytre Arna utenfor Bergen.

Med varebilen på tvers av vegen, blokkerte han følgebilen og den etterhvert så lange køen med irriterte bilister.

NRK er på plass hjemme hos han når E16 stenger, og trafikken sluses inn på den smale veien torsdag kveld.

Det tar ikke lang tid før både lastebiler, motorsykler og personbiler passerer – tre meter fra soveromsvinduet hans.

– Det er ekstremt mye støy. All lyden slår inn her, sier Gjerde og peker på soveromsvinduet sitt.

Gult hus i Frydenlundvegen med hvit varebil parkert på siden.

Før trafikken sluses inn på Peter Jebsens vei er det generelt sett rolig og lite trafikk i området.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Mener vegvesenet fraskriver seg ansvar

78-åringen forteller at han har prøvd å ta kontakt med Vegvesenet og forklare støyproblemet. Han opplever at de ikke tar ansvar eller hører på naboene som bor i området.

– De vil ikke gjøre noe med det. Da tenkte jeg at det ikke nytter å være snill gutt og at det var på tide å sette foten ned, forteller Gjerde.

Da han onsdag kveld var på veg hjem etter et ærend, ventet han på at kveldens første kolonne skulle komme. Så vrengte han bilen på tvers av vegen.

Situasjonen var fastlåst i nesten en time.

NRK har sett en video som viser Gjerde i hissig passiar med en kvinnelig vogntogsjåfør. På et tidspunkt hever Gjerde stokken. Selv forklarer han at han følte seg truet.

– At jeg sperret kolonnen var et resultat av at jeg følte at jeg ikke ble hørt. Jeg ga meg da politiet kom til stedet, forklarer Gjerde.

Han har foreløpig ingen planer om å sperre trafikken flere ganger.

Sperra E16-kolonne i Ytre Arna

Onsdag kveld sperret John Ove E16-kolonnen. Målet var å få oppmerksomhet rundt omkjøringsvalget til Statens vegvesen.

Foto: 03030-tipser

Kan ikke bo hvor som helst

Gjerde kan ikke gå lenger enn 70 meter uten stokk. Leiligheten han bor i er tilrettelagt de behovene han har. Og det er plass til den store varebilen like ved inngangsdøren.

– Jeg trives veldig godt i dette området og vil helst bli boende i denne leiligheten, sier Gjerde.

Statens vegvesen har tilbudt ham en leilighet, men med stor bil og dårlig helse så mener Gjerde at det ikke er et godt nok alternativ. Det fører til at han nå ikke får sove om nettene, noe Gjerde mener er et brudd på menneskerettighetene.

– Har du blitt tilbudt noen annen kompensasjon?

– Nei, og det tror jeg ikke at jeg får heller.

Når Bjørkhaug- og Sætretunnelen stenges i forbindelse med tunneloppgraderingen, blir det omkjøring via Peter Jebsens vei.

Vil ha trafikken langs en annen rute

Gjerde mener at den beste løsningen er at personbilene kan kjøre en annen, litt større vei et kvartal lenger nede. Tungtransporten kan kjøre en annen omkjøringsvei lenger øst for Bergen.

– Vegsystemet her i Ytre Arna gjør oss utsatt. Det er ikke første gang de lager omkjøringer som kunne gått andre steder. Men vi blir ikke hørt, påpeker Gjerde og fortsetter:

– Jeg har kjørt tungtransport tidligere, og jeg har full forståelse for at folk vil frem. Men det kan ikke gå på bekostning av beboere.

– Har gjort det vi kan for å redusere støyen

Stig Berg-Thomassen er prosjektleder for Statens vegvesen sin tunneloppgradering i Vest. Han forteller at de har gjort det de kan for å redusere støyen og at det er gjennomført omfattende støyanalyser.

Han hevder de har vært i hyppig kontakt med berørte naboer i Ytre Arna.

– Det er kjedelig at han tyr til slike virkemidler, men det er opp til den enkelte. Vi har forsøkt å gjøre det vi kan for og redusere støybildet, sier han.

Gult hus i Frydenlundvegen med hvit varebil parkert langs veien. Rødt lys i forgrunnen fra forbipasserende biler.

Fra klokken 22.00-05.30 føres all trafikk fra E16 inn på denne veien. Det skaper mye mer støy om natten enn nabolaget er vant til.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Det er blant annet innført kolonnekjøring med ledebil for å holde nede farten, og dermed støyen. I tillegg gjennomføres omkjøringen kun på nattetid, når det er minst trafikk.

– Gjerde forteller at dere ikke hører på naboene. Hva tenker du om det?

– Jeg føler at det ikke er helt riktig. Vi har varslet at dette skal skje. Vi har også fulgt det nasjonale regelverket, sier Berg-Thomassen.

Ikke aktuelt å sende tungtransporten bort

Oppgraderingen av Bjørkhaug- og Sætretunnelen er en del av et større prosjekt. Vegvesenet skal oppgradere 200 tunneler over hele landet, slik at de innfrir kravene til EUs tunnelsikkerhetsforskrift.

– Men er denne veien egnet som omkjøring for trafikkmengden på E16?

– Det er derfor vi må gjennomføre dette om natten. Ellers lar det seg ikke gjøre, forklarer Berg-Thomassen.

Prosjektlederen sier det ikke er aktuelt å sende tungtransporten hele veien om Grimesvingene og Hardangervegen.

Stig Berg Thomassen

FORSTÅR KRITIKKEN: Det er ikke lett å finne gode virkemidler mot støy når bebyggelsen ligger så tett på veien som i Ytre Arna, sier prosjektleder Stig Berg-Thomassen.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Vi driver oppgradering også på vinterstid, så dette med fremkommelighet er veldig sentralt. Det er viktig å få tungtransporten frem, og ikke skape ytterligere kaos der, sier Berg-Thomassen med henvisning til de smale Grimesvingene.

Han har forståelse for at det oppleves som vanskelig, men Vegvesenet har få muligheter til å gjennomføre omkjøringen på en annen måte.

– Det er klart at det er kjedelig om han har et soverom så nærme veien som det høres ut som han har. Vi har gjort vårt for å holde støynivået nede. Når det kommer til kompensasjon må vi følge de nasjonale føringene og retningslinjene som er gitt.