Jobben din kan være helsefarlig

Trusler og vold kan gi alvorlige helseskader, og mange opplever det regelmessig på jobben. Se hvilke yrker som er farligst.

Psykisk helse

FARLIG: Særlig helsepersonell er utsatt for trusler og vold.

Foto: Henrik Sørensen / Scanpix Denmark

Konduktør Kenneth Brunvold og hans kolleger på Bergensbanen er blant de mange som regelmessig opplever trusler og vold på arbeidsplassen. Forsinkelser og rus får ofte begeret til å flyte over for passasjerene, og da kommer de med trusler og vold mot konduktørene.

– Folk har blitt slått og forsøkt ranet og truet med kniv. Når folk ikke har penger, kan de komme med ord som at de skal ta deg, de vet hvem du er og slikt, sier han.

Nesten alle yrker utsatt

Bank

UTSATT: Banker

Foto: NRK
Sykepleier

UTSATT: Helsepersonell.

Foto: Colorbox

Konduktørene på Bergensbanen er langt fra alene. Arbeidstilsynet har gjennom sitt prosjekt "Vold og trusler i arbeidslivet" besøkt 200 virksomheter i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Undersøkelsene viser at ansatte på i nesten alle virksomhetene har blitt utsatt for vold eller trusler, forteller prosjektleder i Arbeidstilsynet Elvira Lindskog.

– Det trenger ikke nødvendigvis å være yrket i seg selv men det handler om risikoutsatte situasjoner som alenearbeid, kvelds- og nattarbeid, arbeid opp mot publikum, klienter og pasienter, sier Lindskog.

Verstingyrkene

Vold og trusler er et problem i mange ulike bransjer. Ansatte i alt fra helsevesen og asylmottak til bensinstasjoner og utesteder, forteller om truende og voldelige kunder.

Omsorgs-, hjelpe-, syke- og vernepleiere, samt barnevernspedagoger, post- og bankkasserere er imidlertid de oftest utsatte yrkesgruppene, ifølge Arbeidstilsynet.

Tøft å oppleve

39 av de 109 pasientene som oppga å ha blitt utsatt for vold og trusler (se faktaboks over), fikk diagnosen posttraumatisk stresslidelse. Ifølge konduktør Kenneth Brunvold er det nemlig tøft å oppleve trusler og vold når du er på jobb.

- Du tenker ofte over slike saker når du kommer hjem. Det preger deg en stund fremover, sier togkonduktøren.

I Levekårsundersøkelsen 2000 og 2003, rapporterer rundt seks prosent av arbeidstakerne at de har blitt utsatt for trusler og vold i arbeidslivet.