Hopp til innhold

17 lærere har slått alarm om mobbing og miljøet – nå beklager rektor

Skoleledelsen kritiseres for ikke å håndtere mobbesaker godt nok. Rektor beklager situasjonen og at jente (12) måtte bytte skole denne våren.

Rektor ved Fridalen skole Rune Monsen

BEKLAGER: Rektor Rune Monsen sier han tar selvkritikk på at Fylkesmannen måtte gripe inn – og at det var mobbeofferet som måtte bytte skole.

Foto: Therese Pisani / NRK

– Det tok seg opp i høst da jeg fikk vite at hun hadde blitt slått av en gutt i skolegården, sier moren til NRK.

Hun hadde inntil nylig datteren sin på 12 år på Fridalen skole i Bergen. Skolen har denne våren brynet seg på ansatte som slutter og et omfattende varsel fra 17 lærere, slik NRK fortalte onsdag.

I varselet skildrer elever at lærere blir stående alene med konflikter der vold og krenkelser er involvert.

Etter NRKs sak beklager nå rektoren til lærerne som ikke har tillit til ham.

Han beklager også saker der elever har byttet skole på grunn av mobbing og dårlig miljø på skolen.

Bare i vår skal én jente ha sluttet på skolen og en annen elev byttet klasse på grunn av mobbing. En annen elev bytter skole til høsten.

For den 12 år gamle jenta startet problemene i fjor høst. Da hadde jenta følte på et utrygt miljø i klassen over tid.

Fikk vite at hun ble slått

Skolen satte inn tiltak, og sørget for at jenta fikk en aktivitetsplan.

– De snakket masse med oss, og fulgte med. En stund følte vi at de prøvde å endre situasjonen. Men ting endret seg egentlig ikke, sier hun.

Anonym mor til elev som byttet skole fra Fridalen etter mobbing

BA OM KONTROLL: Moren måtte selv ta grep for at noe skulle skje på skolen.

Foto: Therese Pisani / NRK

Jenta fortsatte å føle seg utrygg i flere måneder etter tiltakene ble satt inn. Da tok moren et grep som ble avgjørende for å få slutt på mobbingen:

– I vår klagde vi til Fylkesmannen på at det ikke var godt nok tatt tak i, sier hun.

Fylkesmannen i Vestland betegner skolen til å ligge i et område med «høy risiko». Det vil si at om skolen ikke følger den såkalte aktivitetsplikten kan det gi store konsekvenser for barna.

Rett etter at skolene stengte ned under koronapandemien i mars, fikk familien beskjed om at skolen hadde brutt aktivitetsplikten overfor jenta.

NRK har sett vedtaket. Der slår Fylkesmannen i Vestland slår fast at skolen ikke «har satt inn egnede tiltak for å sikre (eleven) et trygt og godt skolemiljø».

– Det hadde gått for langt

Flere i klassen var involvert i mobbingen, ifølge moren.

– Det var et veldig sammensatt problem som ikke var tilstrekkelig tatt tak i.

Fylkesmannens tiltak gjorde at skolen tok flere grep, ifølge moren:

– Det ble laget langt bedre aktivitetsplaner, og det ble satt inn ekstra ressurser i klassen. Men jeg tror det hadde gått for langt. Jenta mi var rett og slett utrygg med hele skolesituasjonen og hadde det bare ikke bra. Hun sov dårlig og var tydelig preget av dette, sier hun.

Få måneder tidligere hadde skolen fått hard kritikk av Fylkesmannen etter et tilsyn på skolen. Der kom det frem at skolen brøt aktivitetsplikten.

Formålet med aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen.

Fylkesmannen gikk til tilsyn fordi en høy andel av elevene opplevde mobbing. Tidligere enkeltvedtak i mobbesaker ga også Fylkesmannen tro på å finne avvik på skolen.

Derfor bestemte familien at jenta skulle få starte på ny skole.

Skolegården på Fridalen skole

SKOLEGÅRD: Jenta ble mobbet både i skolegården og i klassen.

Foto: Therese Pisani / NRK

Opplevde at skolen gjorde lite

– Hun trengte rett og slett en ny start. Det hadde gått for langt.

Å bytte skole ble løsningen for datteren:

– Hun har blitt veldig mye gladere etter å ha byttet skole. Men samtidig er hun jo mer på vakt, og er redd for at noe skal skje igjen, sier hun.

Hun kritiserer ledelsen for det samme som hva 17 lærere på skolen har varslet om:

– Jeg tror ledelsen på skolen trenger mye bedre rutiner på hvordan man reagerer. Man trenger mye tydeligere håndtering av vanskelig situasjonen. Vi føler at barna trenger støtten de trenger.

Likevel forteller at hun har hørt om både gode og dårlige håndteringer av mobbesaker i klasser på skolen.

– Men når skolen som helhet ikke klarer å ta tak i ting, synes jeg det er et alvorlig problem, sier hun.

Moren til barnet som bytter skole til høsten, sier også at det nå er satt i gang gode tiltak i klassen, som hun har tro på vil gi gode resultater.

– Jeg har tro på at arbeidet som gjøres nå vil bære frukter. Dessverre ble det for sent for mitt barn. Jeg håper at klassen får et godt miljø, og at våre klager og det at vi flytter på oss kan bli til god læring for skolens ledelse – hva de kan gjøre med klassemiljøet og at de faktisk gjør det, sier hun.

– Sterkt beklagelig

Rektor Rune Monsen er lei seg for at skolen ikke lykkes i håndtering av alle elevsaker.

– Vi prøver så godt vi kan ut fra det tilsynet fra Fylkesmannen og de rutinene vi har med å lage gode aktivitetsplaner slik at elevene kan trives hos oss. Vi prøver å samarbeide med elever og foreldre, sier Monsen.

– At vi ikke lykkes hver gang er sterkt beklagelig, men det kan være en løsning å bytte miljø for enkelte, sier han.

– Men skal den som bli mobbet bytte miljø hver gang?

– Nei, det synes jeg ikke er riktig. Vi strekker oss så langt vi kan for å få eleven til å trives og for å ivareta den som bli mobbet, sier han.

Han mener ikke skolen har et større problem nå enn tidligere.

Fridalen skole

SLO ALARM: NRK har denne uken fortalt hvordan miljøet for både lærere og elever oppleves dårlig på Fridalen skole i Årstad bydel.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Sunnhetstegn med aktivitetsplaner

– Vi har alltid hatt saker der vi har aktivitetsplaner. Det er et sunnhetstegn at vi har det. Det betyr at vi tar det som blir gjort alvorlig.

– Hva tenker du om at foreldrene må gå til Fylkesmannen for å få gjennomført gode nok tiltak?

– Jeg kan gjerne ta selvkritikk på at vi kan være flinkere på de enkelte sakene. Vi prøver å ta lærdom av det også. Det er synd det går utover enkeltelever. Vi prøver å bli bedre på systemer og rutiner fra dag til dag, sier Monsen.

Hei!

Ser du en feil i denne saken? Eller er det noe annet du lurer på? Send meg gjerne en e-post!