Isbresmelting kan bli dramatisk for ringselene på Svalbard

Ringselbarna er fra før utsatt for angrep fra måker, rev og isbjørn grunnet lite is. Nå har selen «Rocky» selv avslørt at isbresmelting kan gi matmangel for ham og artsfrendene.

ROCKY: Har jaktet på mat og samtidig gitt forskerne ny kunnskap. Video: Lorcan Byrne.

CO₂ i atmosfæren
413,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

I fire måneder har «Rocky» og fire andre ringseler svømt rundt i Kongsfjorden på Svalbard, med målere limt fast til kroppen.

Der har de dykket dypt ned på steder hvor mennesker ikke kommer til.

Funnene deres er nå analysert av forskere, ledet av Alistair Everett ved Norsk Polarinstitutt, og ble nylig offentliggjort i tidsskriftet Scientific Reports.

Konklusjonen er dårlig nytt: Hvis Kongsbreen trekker seg tilbake, mister de allerede utsatte ringselene en viktig matkilde.

Isbre kalver

KALVING: Store isblokker stuper ned i fjorden og gjør det farlig for mennesker å bevege seg her.

Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt

Kongsbreen innerst i Kongsfjorden strekker seg ut i sjøen og stopper ikke på land, slik mange andre breer gjør.

Forskerne har lenge visst at ringselene liker å oppholde seg der om sommeren, men ikke hvorfor.

For mennesker er det livsfarlig å forske inntil en bre som stadig vekk kalver og sender enorme isblokker ned i havet. Nå har Rocky og vennene gitt svar som forskerne selv ikke har kunnet finne.

Finner mat der smeltevannet renner ut

Selenes målinger viser at de dykker ned på helt bestemte steder foran breen: Der smeltevannet fra breen renner ut nede i havdypet.

Der på dypet finner selene mat. Grunnen er at smeltevannet stiger opp mot overflaten og erstattes av næringsrikt sjøvann på bunnen, ifølge havforsker Arild Sundfjord ved Norsk Polarinstitutt, som har vært med på studien.

– Dersom Kongsbreen på Svalbard trekker seg tilbake og havner på land, slik andre breer har gjort, er det dårlig nytt for selene. De mister en viktig kilde til mat, sier Sundfjord.

Instrumentering av sel Ringsel og ICE 2010

LIM: Utstyret limes fast på ryggen til ringselen. Når pelsen faller av noen måneder senere, vil også utstyret falle av.

Foto: Kit Kovacs og Christian Lydersen / Norsk Polarinstitutt

Overlevelsen går dramatisk ned

For ringselen blir dette nok et problem forårsaket av klimaendringene. Denne selarten er nemlig helt avhengig av is og snø for å overleve.

Ringselen gjemmer ungene sine i snøhuler oppå havisen. Når det er lite is, rekker ikke snøen å samle seg i store nok mengder til at selene kan lage huler. Da blir selungene mye mer utsatt.

Ung ringsel på isflak

TRØBBEL: Ringselene er avhengig av snøhuler på isen for å kunne overleve. Her gjemmer de ungene sine.

Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt

– De siste ti til tolv årene har det vært dårlige isforhold. Det gjør at overlevelsen til ungene går dramatisk ned. De blir tatt av måker, rev og isbjørn, forteller selforsker Christian Lydersen ved Polarinstituttet.

Også han har bidratt i studien. Ringselene har to viktige områder hvor de finner mat, forteller Lydersen. Ved brefronten og ved iskanten.

– Vi har ikke gode nok metoder for å telle ringsel, men sunn fornuft tilsier at bestanden går ned i områdene på Svalbard hvor yngleforholdene har vært dårlige, sier Lydersen.

Sel Ringsel og ICE 2012

SULTEN: Det er jakten på mat som fører ringselene til Kongsbreen på Svalbard. Forskerne har blant annet funnet ut at smeltevannet fra breen dra med seg over hundre ganger så mye sjøvann når det stiger opp til overflaten.

Foto: Kit Kovacs og Christian Lydersen