Is på E16

Vegtrafikksentralen melder at det har falle ned is på E16 mellom Evanger og Bolstad. Det er akkurat no redusert framkomst på staden. Isen sperrar vegbana slik at bilistar må over i motsett køyrefelt for å passera. Entreprenør er tilkalla for å rydda opp.