Veterinær splittar brør på formuetoppen i Luster

Med ei formue på 21,6 millionar kroner, tronar tømrar og investor Eirik Nes øvst på formuetoppen i Luster. På plassen bak følgjer ein veterinær, som også likar å investere.

Hans Nes Bygg AS på Hafslo

PÅ TOPP: Eirik Nes eig Hans Nes Bygg og investeringsselskapet Nes Eigedom AS i lag med broren sin Johannes. Det har ført han på toppen av formuetoppen i Luster.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Nes eig saman med bror sin, Johannes Nes, Hans Nes Bygg og investeringsselskapet Nes Eigedom AS. Sistnemnde eig Sameiet Nesgården og Sameiet Nesgården 2 på Notodden.

Veterinær Linda Marie Hagelin splittar dei to brørne i toppen av formuetoppen i kommunen. I tillegg til å vere inne i Dyreklinikken i Sogndal, eig ho også 46,97 prosent i det familieeigde Hagelin Eigedom.

Vi gjer merksame på at listene er basert på førebelse skattetal frå Skattedirektoratet. Tala kan innehalde feil som vil bli retta når klagehandsaminga er ferdig.

Formuestoppen i Luster 2013

Namn

Fødselsår

Postnummer

Formue

Inntekt

Skatt

Eirik Nes

1954

6869

21.611.615

474.498

377.289

Linda Marie Hagelin

1975

6869

20.395.688

389.903

326.160

Johannes Nes

1953

6869

16.035.110

281.109

255.462

Per Fredrik Hess

1938

6869

14.767.007

531.253

297.772

Einar Yttri

1960

6877

14.076.407

47.830

152.708

Einar Galde

1951

6876

11.120.766

489.899

228.912

Inge Tormod Buskaker

1954

6869

10.586.395

400.898

234.300

Johannes O Yttri

1955

6877

10.198.579

428.906

277.034

Johannes Hillestad

1945

6869

9.853.887

840.857

395.179

Øystein Høyheim

1952

6875

8.981.798

1.027.015

492.223

Harald Kjetil Glendrange

1958

4480

8.632.122

1.519.463

711.928

Geir Arve Sandvik

1966

6868

8.410.612

914.072

450.006

Ståle Kjos-wenjum

1968

6869

8.278.389

492.336

259.398

Ola Kilen

1934

6872

8.208.057

457.568

191.966

Tom Hjelmeseter

1971

6869

8.142.714

269.652

169.663