Inspektør: – Verste russetiden i min tid

Elevinspektør i Bergen ser tilbake på den verste russetiden han har opplevd siste 20 årene. Han syns de bør begynne å snakke med elevene om russetiden allerede i første klasse.

Stig Hammersland

BEGYNNE FOREBYGGINGEN TIDLIGERE: Elevinspektør ved Sandsli Videregående skole i Bergen ser tilbake på det han mener er den verste russetiden til nå. Han mener forebyggingen bør begynne tidligere.

Foto: Annbjørg Dalland / NRK

– Dette har vært den verste russetiden jeg kan huske, med tanke på de enkeltepisodene vi har hatt, sier elevinspektør ved Sandsli videregående skole i Bergen, Stig Hammersland.

Han tenker på det nye rusmiljøet rundt russen, og spesielt hendelsene hvor jenter har blitt dopet ned på russetreff og havnet i søppelcontainere.

I tillegg har en alvorlig ulykke i Arnanipatunnelen hvor en russ ble kritisk skadet på taket av bussen satt sitt preg på russetiden. Gutten (19) ligger fortsatt kritisk skadd på Haukeland universitetssjukehus.

– Håper russen har lært

Hammersland mener skolene bør begynne å sikre en trygg russefeiring allerede i første klasse på videregående.

– Vi må legge grunnlaget for en god og trygg russetid med dem som begynner hos oss til høsten, sier han.

Han håper neste års russ har lært av de alvorlige hendelsene.

– Elevene må vise at dette ikke er noe de vil ha selv. Og jeg har sett en endring i år. Det var mange av guttene som var bekymret for jentene etter at flere ble neddopet da russen samlet seg ved Hordnesskogen 1. mai, sier Hammersland.

– Rus er et samfunnsproblem, ikke bare et russeproblem

– Ett uhell er ett for mye

Elevinspektøren påpeker at mesteparten av russen har oppført seg eksemplarisk.

– Russen aldri vært så stille på skolen min som i år. De har nesten vært for snille, sier Hammersland om Sandsli videregående skole hvor han jobber.

Opplæringsdirektør i Hordaland fylkeskommune, Svein Heggheim, er enig med Hammersland om at de aller fleste har oppført seg bra denne russetiden. Men likevel må russetiden diskuteres og vurderes i etterkant.

Opplæringsdirektør Svein Heggheim

SKAL VURDERE: Opplæringsdirektør i Hordaland fylkeskommune Svein Heggheim skal sammen med politiet og russen oppsummere og vurdere russetiden før dette skoleåret er over.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Det er russefeiringen som sådan som gjør at ting går galt. Derfor er vi nødt til å se på dette som en samlet utfordring uansett. Ett uhell er ett for mye, sier Heggheim.

Mer kommersiell feiring

Opplæringsdirektøren mener det ikke er store forskjeller mellom by og distrikt i hvordan fokuset er blitt i russetiden.

Heggheim mener markedsføringen av russetiden er ganske tydelig i hele fylket, men kan slå ut ulikt. Det påvirkes av at det er flere tilbud i Bergen sentrum for russen enn andre steder i fylket.

– Felles i hele fylket er at det er blitt et større kommersielt trykk på russefeiringen. Planleggingen begynner tidligere, og for en del av russen er det mer penger enn før lagt inn i russefeiringen.

Stengt parkeringsplass ved Hordnesskogen

STENGTE NED SAMLINGSSTED: Politiet stengte ned flere steder hvor russen befant seg i løpet av russetiden. Parkeringsplassen ved Hordnesskogen ble stengt ned etter 1. mai, da flere jenter ble dopet ned, og en voldtekt ble anmeldt.