Innstilte ferjeavgangar

Ferja Oppedal – Lavik 09.30 og Lavik – Oppedal 10.10 mellom Førde og Bergen er begge kansellerte. Årsaka er tekniske problem.