Innstilt ferje over Sognefjorden

Rute C på ferjesambandet Lavik-Oppedal på E39 er framleis innstilt på grunn av tekniske problem. Vegvesenet opplyser at det vert utført halvtimesruter med avgang ti over heil og ti over halv frå begge sider.

Ferje, Oppedal-Lavik
Foto: Thomas Brakstad / NRK