Innfører forbud mot å samles

Byrådet i Bergen innfører forbud mot å arrangere eller delta på sammenkomster i private hjem med flere enn to personer til stede utover egen husstand. Dette gjelder også på balkong og terrasse med tilgang fra egen boenhet.