Innfører eigedomsskatt i Selje

Selje kommunestyre vedtok måndag å innføre eigedomsskatt på private bustader.

Innfører eigedomsskatt i Selje

EIGEDOMSSKATT: Fleirtal for eigedomsskatt i Selje.

Foto: Silej Guddal / NRK

– Eg er letta no, og eg er letta over at vi klarte å få eit skikkelege fleirtal for eigedomsskatt i Selje kommune. Det er utruleg viktig for at vi i heile tatt skal klare å bevare tenestetilbodet til innbyggarane i kommunen, seier ordførar Ottar Nygård (Tverrpolitisk liste).

Budsjettforslaget fremja av Sp og H, fekk fleirtal for å innføre skatt på private bygg - unnateke er næringsbygg, verk og bruk.

For det var ikkje sjølvsagt at ein skulle får fleirtal for framlegget om eigedomsskatt i Selje, som fram til no har klart seg utan. Framstegspartiet har vore klart i mot, og har tidlegare uttalt at dei ville røyste mot i kommunestyret, sjølv om også dei røysta for då saka var oppe i formannskapet.

Store kutt eller eigedomsskatt

Kommunepolitikarane i Selje hadde måndag valet mellom å innføre eigedomsskatt eller kutte dramatisk i tilbodet til innbyggarane. Blant kutta som har vore nemnde er Flatraket skule, Hove aktivitetssenter og omsorgssenteret.

Utsiktene til slike kutt gjorde at Høgre i Selje vart med på å reise ei framlegg saman med Senterpartiet som innebar eigedomsskatt.

– Det kjennest ikkje noko særleg, men som eg sa under handsaminga, så er eg avhengig av å kunne rekne heim tala, og det greidde eg ikkje å få til utan eigedomsskatt. Vi kunne nok få det til å balansere på eit vis, men konsekvensane ville blitt altfor store, seier høgrepolitikar Kenneth Brandal.

Eigedomsskatt i Selje

HØGRE RØYSTA FOR EIGEDOMSSKATT: Frå venstre Eva–Janne Aarvik, Kenneth Brandal, Magny Myklebust

Foto: Silje Guddal / NRK

Med vedtaket måndag unngår den hard pressa kommunen dei store kutta dei stod overfor, dersom dei ikkje hadde valt å innføre eigedomsskatt. Det er ikkje minst ordførar Ottar Nygård svært nøgd med.

– Eg er og glad for at det var Høgre og Senterpartiet som fekk høve til å fremje framlegget, som vi har hatt tidlegare, at dei tok den hansken og at vi berga desse strukturane, det er svært glad for.

Kuttar i administrasjonen

Men heilt utanom kutt kom dei likevel ikkje. Administrasjonen blir slanka med 1,5 millionar kroner, noko også innbyggarane kjem til å merke.

Ottar Nygård

GLAD FOR EIGEDOMSSKATT: Ordførar Ottar Nygård (Tverrpolitisk liste)

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

– Det vil vi nok få merke over tid. Ikkje minst vil dei som vert sittande igjen i administrasjonen få merke på kroppen.

Nygård syner til at administrasjonen i Selje i dag ikkje er stor i utgangspunktet og at når ein kuttar der kjem til å gå ut over tilbodet til innbyggarane.

– Vi må nok rekne med lenger sakshandsamingstid, og vi vil få problem i forhold til interkommunale avtaler, samarbeid og slike ting, Vi har ikkje så mange ressursar å sette på ting lenger. Dette blir krevjande.

Ikkje skrive i stein

I Høgre er Brandal oppteken av at sjølv om dei no innfører eigedomsskatt, så betyr ikkje det nødvendigvis at ordninga kjem til å vare for evig. Han meiner at dersom kommuneadministrasjonen og andre impliserte gjer sin del av jobben ved å halde budsjetta, så er kommune på rett kjøl igjen om to til to og eit halvt år.

– Då kan vi velje om vi vil behalde eigedomsskatten på to promille eller fjerne den. Her er mange moglegheiter, og det er opp til det til ein kvar tid sittande kommunestyret å bestemme dette.