Hopp til innhold

Ingvald (91) fikk ikke behandling for blodpropp: – Han kunne i verste fall ha dødd

Fylkeslegen kritiserer behandlingen av Ingvald Marøy (91). Sykepleierforbundet frykter konflikten mellom lege og sykepleiere ved Fedje sjukeheim også setter andre beboere i fare.

Helga Arianson

– UNDERSØKTE FOR SENT: Fylkeslege Helga Arianson kritiserer de forsinkede diagnosen og oppstarten av behandlingen av Ingvald Marøy (91) ved Fedje sjukeheim. – Legen undersøkte ikke pasienten på nytt før det var gått ganske lang tid, sier hun.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Torsdag ble det kjent at fylkeslege Helga Arianson slår fast at tilsynslegen på Fedje sjukeheim ikke ga Ingvald Marøy (91) forsvarlig helsehjelp.

Sykehjemsbeboeren lå med blodpropp i beinet og smerter i en måned, uten at det ble tatt blodprøve. Da han endelig ble sendt til Haraldsplass i Bergen, oppdaget sykehuslegene straks en blodpropp i Marøys høyre bein.

– Vi har konkludert med at denne pasienten ikke fikk forsvarlig behandling, ved at diagnose og oppstart av behandling ble forsinket. Blodpropp kan være en vanskelig diagnose å stille, men legen undersøkte ikke pasienten på nytt før det var gått ganske lang tid, sier Arianson til NRK.

Fylkeslegen sier saken er alvorlig, men at det er vanskelig å spekulere i hva som kan bli konsekvensene av en uoppdaget blodpropp for hver enkelt pasient.

– Men har man blodpropp i et bein, kan deler av den flytte seg, og i verste fall gå opp i lungene og føre til dødsfall, sier Arianson.

– Kan ikke huske en lignende situasjon

Kommunen får også kritikk for å ha uklare retningslinjer for hvordan uenighet mellom tilsynslegen og sykepleierne skulle håndteres.

Flere sykepleiere sa ifra til tilsynslege Ernst Horgen, som også er kommunelege i Fedje, om at de mistenkte blodpropp. Men legen ignorerte bekymringene, ifølge sykehjemssjef og pleie- og omsorgsleder Nadine Gutte-Preusse.

Mette Mikkelsen, leder i Norsk Sykepleierforbund Hordaland

– INGEN DRITTPAKKE: – Dette handler om at disse pasientene ikke har fått den helsehjelpen sykepleierne har ment de skulle ha hatt, sier Mette Mikkelsen i Norsk Sykepleierforbund.

Foto: Privat

Tilsynslegen hevder på sin side at sykepleierne ikke informerte ham godt nok om Ingvald Marøys pårørendes bekymringer.

Flere sykepleiere har i lengre tid klaget på oppførselen til og mangel på faglige råd fra tilsynslegen. Han avviser påstandene, men heller ikke han har lagt skjul på at kommunikasjonen med enkelte av sykepleierne har vært dårlig.

28. juni var flere representanter fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) på Fedje for å møte blant andre sykehjemssjefen og en avdelingssykepleier ved sykehjemmet.

– De står i en vanskelig situasjon, og hadde behov for bistand, sier NSF-leder i Hordaland, Mette Mikkelsen.

Denne uken sendte hun et brev til Arbeidstilsynet og ba dem gripe inn. Mikkelsen var selv til stede i møtet med sykepleierne på Fedje, og skildrer forholdene på sykehjemmet som svært spesielle.

– Jeg kan ikke huske å ha vært borti en lignende situasjon, sier Mikkelsen.

– Pasientene har ikke fått helsehjelp

Fagforeningsrepresentanten for flere av Fedje-sykepleierne mener det er kommunelegen som må ta det største ansvaret for samarbeidsproblemene på sykehjemmet.

– Han kan ikke bare si at han ikke vil samarbeide med dem. Han sier jo selv at han opplever at sykepleierne har samlet avvik mot ham for å lage en drittpakke. Men det er ikke det dette handler om, det handler om at disse pasientene ikke har fått den helsehjelpen sykepleierne har ment de skulle ha hatt, sier Mikkelsen.

– Denne mannen lå jo på sykehjemmet med blodpropp i en måned. Sykepleierne varslet, men ingenting skjedde. Det går jo ikke an. Sykepleiere har ganske god kompetanse til å gjøre slike vurderinger, og da må jo legen rykke ut, sier NSF-lederen om Marøy-saken.

Tilsynslege og kommunelege Ernst Horgen ønsker ikke å stille til intervju, men svarer i en e-post følgende på påstandene fra NSF om at han ikke vil samarbeide med sykepleierne:

«NSF og Nadine (Gutte-Preusse, journ.anm.) sine anklager mot undertegnede (...) har heldigvis ikke sin rot i virkeligheten», skriver han.

«Nesten hver dag får jeg henvendelser fra sykepleierne om pasienter på sykehjemmet og i hjemmesykepleien, og henvendelsene svarer jeg på og forvalter slik man skal. Også fra Nadine, og senest måtte jeg i går rykke ut etter anmodning fra Nadine», fortsetter tilsynslegen.

NRK har vært i kontakt med Nadine Gutte-Preusse, som sier hun ikke vil kommentere saken.

Fedje sjukeheim

– SAMARBEIDER GODT: «Jeg samarbeider daglig og godt med sykepleierne som er til stede på sykehjemmet. (...) NSF undergraver her andre sykepleiere», skriver tilsynslegen om sykepleierforbundets påstander om at manglende samarbeid kan svekke pasientsikkerheten på Fedje sjukeheim.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Vil gå utover pasientene

Sykepleierforbundet frykter samarbeidsproblemer vil øke risikoen for at beboerne på sykehjemmet ikke får den helsehjelpen de trenger.

– Man kan være så uenige man bare vil, men man er nødt til å samarbeide. Ellers er det pasientene det til syvende og sist kan gå utover, mener Mikkelsen.

Tilsynslegen avviser bekymringen.

«Jeg samarbeider daglig og godt med sykepleierne som er til stede på sykehjemmet. (...) NSF undergraver her andre sykepleiere», skriver Horgen, og angriper samtidig enkeltsykepleiere for manglende samarbeidsevner.

«Det er to sykepleiere som ser ut til å slite med hva samarbeid er og hvordan det bør skje, men ikke noe av dette skal gå ut over pasientene», skriver tilsynslegen i e-posten til NRK.

Mikkelsen påpeker at Fedje er en liten kommune, og sier saken preger de involverte. Nå har Arbeidstilsynet bedt NSF om dokumentasjon i saken, og Mikkelsen sier hun forventer at de vil åpne tilsyn med arbeidsmiljøet.

– Det er spesielt viktig fordi det ikke ut til at det verken er vilje eller evne i kommunen til å gjøre det selv, mener Mikkelsen.

Ordføreren: – Trygg på at de gjør en god jobb

Sykehjemssjef Gutte-Preusse står selv bak en klage som endte opp i en av tre tilsynssaker hos fylkeslegen knyttet til Horgen.

Da NRK i juni omtalte at også Horgen hadde klaget Gutte-Preusse inn for fylkeslegen, sa konstituert rådmann Øyvind Tolleshaug at kommunen ikke hadde planer om å foreta seg noe i saken.

Tolleshaug er på ferie, og har ikke besvart NRKs henvendelser torsdag.

Ordfører Stian Herøy har grunnet dødsfall i nær familie ikke vært involvert i den daglige driften av kommunen de to siste ukene. Han kan derfor ikke svare på om kommuneledelsen nå foretar seg noe knyttet til sykehjemmet.

– Er du som ordfører trygg på at beboerne på Fedje sjukeheim får den helsehjelpen de trenger?

– Jeg er trygg på at de som jobber på sykehjemmet gjør en god jobb, sier Herøy, og ber om forståelse for at han ikke kan kommentere saken utover det.

Nok en blodpropp-sak fortsatt til behandling

Fylkeslege Helga Arianson understreker at det ikke er deres jobb å føre tilsyn med arbeidsmiljø, men sier de kan gripe inn dersom samarbeidsproblemer medfører dårligere pasientbehandling.

Fylkeslegen undersøker fortsatt en annen sak om mangelfull behandling av en pasient med blodpropp på Fedje sjukeheim. Arianson sier konklusjonen i Marøy-saken kan få betydning for vedtaket i den.

– Hvis vi har flere saker på en virksomhet eller lege, ser vi på om disse kan ha sammenheng, og vurderer også om de skal sees i sammenheng når vi bedømmer det som har skjedd. Men det er for tidlig å si om vi vil gjøre det i denne saken, sier Arianson.