Hopp til innhold

Ingrid (29) har termin under sykkel-VM – hovedveiene til sykehuset stenges av

Sykehuset ble ikke spurt om det var problematisk å stenge veien under mesterskapet. – En unødvendig bekymring, sier gravide Ingrid Ovidia Telle.

Ingrid Ovidia Telle

BEKYMRET: – Det er rekkefølgen på planleggingen som virker å være problemet. Alle gleder seg jo til sykkel-VM, sier gravide Ingrid Ovidia Telle (29), her fotografert med sønnen Tristan (1,5 år).

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Årlig settes 5.000 barn til verden på kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus. Det gir et gjennomsnitt på 13,7 fødsler om dagen.

Under det ni dager lange verdensmesterskapet i landeveissykling vil det statistisk sett være over 120 fødsler på sykehuset, og det uten å ta høyde for at høysesong for fødsler er fra april til september.

Men under mesterskapet blir hovedveien under og forbi sykehuset stengt.

Tett biltrafikk blir byttet ut med proffsyklister, noe som skaper utfordringer både for sykehuset og de som skal ta seg dit.

– Har begynt i feil ende

– Det virker som de har begynt i feil ende. De har først planlagt ruten før de har snakket med sykehuset om tilgang, sier Ingrid Ovidia Telle.

Telle har fra før sønnen Tristan. Om bare noen måneder skal han bli storebror. Telle er glad hun ikke er førstefødende, men 29-åringen opplever likevel tilkomsten til Haukeland sykehus som en ekstra belastning.

– Når man er gravid, er man jo ekstra sensitiv. Det kjenner jeg på. Det blir en unødvendig bekymring.

Jonas Lies vei

LIVSLINJEN: Jonas Lies vei vil bli den eneste kjørbare innfartsåren til Haukeland sykehus under rittdagene under sykkel-VM.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Sykehusdirektøren deltok ikke i møter

Stener Kvinnsland var administrerende direktør i Helse Bergen da Bergen ble tildelt sykkel-VM for snart tre år siden.

Han forteller at han ikke deltok i møter med prosjektgruppen før VM-løypen ble lagt utenfor og under det som er en av Vestlandets største arbeidsplasser.

– Jeg var ikke invitert til å være med å diskutere trasévalg. Det er ingen tvil om at dette representerer en utfordring for den normale sykehusdrift, både som akuttvirksomhet og planlagt virksomhet, sier Kvinnsland, som gikk av som direktør i 2015.

Fylkesvei 585 har en årsdøgntrafikk på over 12.000 biler sør for sykehuset, og rundt halvparten nord for sykehuset. Bare Jonas Lies vei vil bli holdt åpen under VM. Gaten blir selve livslinjen til og fra sykehuset under sykkel-VM.

Haukelandsveien

STENGES: Haukelandsveien blir stengt under mesterskapet.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Sidevei blir livslinje

– Mange vil kanskje diskutere hvorvidt det er fornuftig å legge en trasé såpass tett på sykehuset, men det er en tilbakelagt diskusjon. Nå har vi den løypen vi har, sier nåærende direktør Eivind Hansen.

Helse Bergen har satt i verk flere tiltak for å sikre forsvarlig drift i de timene og dagene de ulike sykkelrittene stenger innfartsårene inn til sykehuset:

  • Flere ambulanser i sentrum.
  • Ambulanser kan slippe gjennom politisperringer dersom det står om liv og helse
  • Naboer, ansatte og pasienter som ikke trenger akutt behandling oppfordres til å gå, sykle eller ta bussen
  • Ikke akutte operasjoner kan tas før eller etter verdensmesterskapet
  • I verste fall kan rittet stoppes
Eivind Hansen, Helse Bergen HF, administrerende direktør

ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Eivind Hansen i Helse Bergen HF oppfordrer gravide kvinner med termin under sykkel-VM å ta kontakt med Kvinneklinikken for individuelle tilpasninger for fødslene.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Må forholde oss til den vedtatte løypen

– Vi tilpasser oss på best mulig måte. Og gitt at planen ikke helt fungerer, gjør vi tilpasninger underveis, sier Hansen.

Haukeland stenging

Beredskapssjef Ivar Konrad Lunde i Berge kommune mener arrangørene og Bergen kommune har lagt til rette for en forsvarlig tilkomst til sykehusene.

– Da Norge og Bergen ble tildelt sykkel-VM, skjedde det på bakgrunn av en søknad som inneholdt gitte løypetraseer. Vi som i etterkant er satt til å planlegge samfunnssikkerheten og beredskapen under VM, må forholde oss til disse forutsetningene, sier Lunde.

Forkastet flere alternativer

Sportsdirektør Torjus Larsen i Bergen 2017 forklarer til NRK at en sportslig faggruppe kom med forslag om løypetrasè før VM-søknaden ble sendt. En ressursgruppe bestående av politi, Bergen kommune og Vegvesenet vurderte løypene og kom med tilbakemeldinger.

Hvorfor Helse Bergen ikke var en del av denne gruppen har ikke arrangørene noen forklaring på.

- Vi hadde flere alternative ruter som ble kastet, av ulike årsaker. I ettertid har også noen av forutsetningene endret seg, foreksempel at høstferien likevel ikke blir avviklet under VM, sier Larsen.