Ingen tiltak mot giftlokket

På tross av en trafikkreduksjon på 30 prosent er det svært forurensa luft i Bergen.

Danmarksplass

LITE BILER: På tross av at det er lite trafikk er det dårlig luft i Bergen.

Foto: Anette Berentsen / NRK

Romjulstrafikk har på ingen måte ført til god kvalitet på lufta i Bergen, det viser målingene som er gjort mandag og tirsdag. På tross av dette vil ikke kommunen sette i verk trafikkreduserende tiltak nå.

- Et paradoks

- Det er ikke det at vi ikke vil sette i verk tiltak, men vi vil gjøre kloke ting, sier kommunaldirektør Robert Rastad til NRK.

Rastad sier at de opplever det som et paradoks at lufta er så dårlig, selv om det er lite biltrafikk i Bergen nå i romjula.

ALT OM: Luftforurensingen i Bergen

- Trafikktellingene viser at det var en halvering av antall biler i rushet i går, og i løpet av døgnet var det en reduksjon på 30 prosent. Likevel får vi røde målinger.Trafikkreduksjonen er på linje med det vi oppnådde med par- og oddetallskjøring forrige vinter.

- Dette viser at det er vanskelig å sette i verk tiltak som faktisk fungerer, sier Rastad.

Værskifte

Både mandag og tirsdag viser målingene at det er svært mye luftforurensing i Bergen nå, og prognosene viser at det også vil være tilfellet onsdag.

- Men så skal det bli værskifte, dermed setter vi ikke inn tiltak akkurat nå.
Bergen kommune utreder om det er mulig å stenge Danmarksplass for kryssende trafikk.

- Men det vil føre til andre trafikale problemer, i tillegg trenger vi 24 timer på å innføre det tiltaket.

(Saken fortsetter under videoen.)

Video Sponheim kritiserer politikarane i Bergen

Flere målinger

Kommunen gjennomfører passive målinger av NO2 flere steder i byen denne vinteren. Målerne blir stående ute i en måned for å si noe om hvordan lufta er andre steder i byen, ikke bare på Danmarksplass og ved rådhuset i sentrum.

- Det gjør vi for å få en kartlegging, det er nemlig slik at dersom målestasjonen hadde i Solheimsviken er det ikke sikkert vi hadde hatt røde målinger, sier Rastad til NRK.