INGEN PERSONAR I SJØEN:

Ved Greipingen fyr er to kvinner frå båten som tek inn vatn henta over i ein sivil sjark. To menn er igjen i båten for lense vatn. Politibåten er på staden.