Frp dropper garanti mot bane over Bryggen

Frp var i vår den fremste garantisten mot å legge Bybanen over Bryggen. Nå vil partiet være mer «samarbeidsvillige», sier partiets toppkandidat Tor Woldseth.

Bybanen Bryggen med kjøreledning

– BLE FAVORISERT: Frp bestilte sin egen bybanerapport fordi de var misfornøyde med det de mente var kommunal favorisering av Bryggen-traseen.

Foto: Bergen kommune

Valglogo

Nåværende varaordfører og bystyregruppeleder Tor Woldseth er innstilt som førstekandidat på Frps nominasjonsliste til kommunevalget neste høst. På plassen etter ham kommer den ferske sosialbyråden Eiler Macody Lund, mens næringsbyråd Helge Stormoen får tredjeplassen på listen.

Selv om finansbyråd Liv Røssland og tidligere næringsbyråd Gunnar Bakke forsvinner ut, er altså topplassene dominert av gamle travere i partiet.

– Vi har i dag gjort de siste justeringene, før listen skal legges frem den 15. september. Så kan det jo komme endringer frem til nominasjonsmøtet i november er gjennomført, sier leder for nominasjonskomiteen, Sigurd Galtung Døsvig.

Han tror imidlertid mye skal til for å true topplassen til Woldseth.

– Jeg hadde ikke hatt noe imot åpen lederkamp, som det er i Høyre, men jeg tror de fleste er enige i at han skal stå på topp. Jeg synes vi har fått en veldig bra liste, med over 60 kandidater fra 20 til 65 år. Nå gjelder det å få nok stemmer fra folket, sier Galtung Døsvik.

Ingen utfordrere til førsteplassen

Tor Woldseth

FØRSTEPLASS: Tor Woldseth er innstilt på førsteplass av Frps nominasjonskomité.

Foto: Anders Ekanger / NRK

Woldseth oppfatter også at han er et ganske sikkert kort på førsteplassen.

– Jeg vet ikke om noen andre som har gitt uttrykk for at de ønsker den. Det er viktig med kontinuitet når Røssland og Bakke går av. Jeg har veldig lang erfaring, og synes det er veldig hyggelig å bli foreslått, sier Woldseth.

Han gikk i dag ut i Bergens Tidende og proklamerte at Bergen burde bli et eget fylke, og partiet opprettet samtidig en egen Facebook-side der velgere og andre kan følge toppkandidaten.

– Har du begynt å promotere deg selv frem mot høstens valg?

– Ja, men det har jeg jo egentlig gjort lenge, ler Woldseth.

– At Bergen skal bli et eget fylke er vel litt forenklet, men jeg mener uansett at Bergen bør ta over mange fylkeskommunale oppgaver. Både fordi vi kunne løst dem på en god måte, og fordi vi da kunne fått de samme inntektene som Oslo gjør, sier Woldseth.

Ingen garantier mot Bryggen-bane

Frp var under vårens store politiske debatt i Bergen den tydeligste garantisten for å ikke legge bybanetraseen til Åsane over Bryggen. Selv om vedtaket i saken nå er gjort, tyder alt på at utredningene vil ta så lang tid at saken kan komme opp politisk igjen etter at et nytt bystyre er på plass neste høst.

Woldseth avslører at Frp under programarbeidet frem mot valget har kommet frem til at de vil moderere seg i saken.

– Vi vil være forsiktige med å være veldig bastante, og vil ikke være garantister for at banen ikke skal over Bryggen, sier Woldseth.

– Vi har gitt godt uttrykk for hva vi mener

Han er imidlertid snar med å legge til at tunnelløsningen som nå er valgt er langt å foretrekke for partiet.

Ett parti kan ikke bestemme alt – det handler om å ta og gi.

Tor Woldseth

– Vi har gitt ganske godt uttrykk for hva vi mener. Men ett parti kan ikke bestemme alt – det handler om å ta og gi. Da er absolutter veldig vanskelig, og kan for eksempel føre til at vi risikerer å måtte forlate et byråd. Vi vil nok være mer samarbeidsvillige, sier Woldseth.

– Så dere kan, dersom situasjonen tilsier det, gå med på å legge Bybanen over Bryggen?

– Vi er veldig tydelige på at vi ikke ønsker det, men samtidig synes vi ikke politikk skal føres slik Venstre for eksempel gjør, med et vedtak om at de ikke skal samarbeide med Frp, sier Woldseth, som altså ikke vil garantere et nei til Bybanen over Bryggen.

Han sier Frp foreløpig ikke har bestemt seg om partiet vil omtale Bybane-traseen til Åsane i partiprogrammet.

– Bra at Frp vil forhandle

Venstre, som har vært blant de tydeligste Bryggen–tilhengerne, ser positivt på uttalelsene fra Woldseth, sier bystyremedlem Erlend Horn.

– Det er svært positivt at Frp ikke stiller ultimatum i bybanen-saken. Vi respekterer at de ønsker tunnel, og vårt krav er at dersom det viser seg at Kjøttbasaren-alternativet ikke går, så må Bybanen langs Bryggen tilbake på forhandlingsbordet.

Han tror Frps oppmykning vil gjøre det lettere å realisere bybane til Åsane.

– At vi nå er enige om å ikke stille ultimatum mot hverandre i Bybanen-saken er gode nyheter, ikke minst for Bybanen til Åsane. Det at Frp nå går ut og varsler forhandlingsvilje gjør at jeg er mer optimistisk for en mulig god løsning for Bybanen.