Inga skuledød i Vik før i 2020

I går sa eit stort fleirtal nei til å brålanda skulenedstengjnga i Fresvik og på Vangsnes, skriv Sogn Avis. Fleirtalet meiner det er rett å ta seg meir tid til å sjå verknaden av ei omfattande strukturomlegging i skulesektoren. Dei lever bra med rådmannen si uro for anslagsvis tre millionar kroner på kostnadssida.