Ikkje skogvern i Hordaland

Regjeringa vernar 33 skogområde i ti ulike fylke. Ingen område i Hordaland er inkludert.