Ikkje lengre trafikale problem

Ambulanse og politi er på plass på Hamrevegen etter ein påkøyrsel. Ingen blei tekne med i ambulanse, men ei seks år gammal jente oppsøker legevakt saman med foreldra sine. Bilane er ikkje på staden lengre, så det er ikkje lengre trafikale problem.