Ikkje lenger kyrkjeasylantar

Den afghanske småbarnsfamilien som tidlegare var kyrkjeasylantar i Fitjar kommune, fekk tysdag mellombels opphaldsløyve, skriv Ringerikes Blad. Dei har sidan mars i fjor vore kyrkjeasylantar i Hønefoss kyrkje. UNE skal handsama saka deira på nytt.