Ikkje bakteriar i Jølstravatnet

Det er ikkje påvist bakteriar i drikkevatnet i Jølster etter uvêret for to veker sidan. Vatnet har framleis tilfredsstillande kvalitet og det er ikkje behov for tiltak, skriv kommunen på si heimeside.

Jølstravatnet
Foto: Stian Sjursen Takle / NRK