Ikke mobildekning før april neste år

Skrekk-sesongen på Trolltunga er ikke over. Men turistene får ikke mobildekning før til påsken 2016.

Trolltunga blir stadig mer populær blandt turister. Hovedutfordringen er at det ikke er telefondekning i området.

Trolltunga har vært åsted for rekordmange redningsaksjoner denne sesongen. Det er et området uten telefondekning. Foto: Alrik Velsvik

– Vi skulle jo helst hatt mobildekning før, men vi er fornøyd med at framdriften går som planlagt, sier John Opdal, avtroppende ordfører i Odda.

Mangel på mulighet til å kommunisere med folk i fjellet har blitt holdt fram som en av de største utfordringene med Trolltunga.

I dag har ordføreren møtt Telenor og Statkraft for å få status på arbeidet med bedre dekning. Fremdriften går ifølge Opdal som planlagt.

– Vi jobbet ganske lenge med dette og stått på ganske kraftig for å få dekning i området.

Bidrar med penger

Status i dag er at bygningen er kommet på plass, og det er trukket opp strøm. Neste steg er å montere utstyret.

Målet er at det skal være mobildekning på plass til påsken 2016.

John Opdal

AVTROPPENDE ORDFØRER: John Opdal vil ha mobildekning på Trolltunga.

Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

– Det er viktig å ha kommunikasjon med dem som trenger hjelp for å vite hvor de er, og slik at de kan samtale med redningsfolkene. Det gir en trygghet for begge parter påpeker ordføreren.

Han forteller at Statkraft og Telenor tar hver sin bit av regningen. Kommunen spytter inn 150.000 kroner, som de har fått av fylkeskommunen til formålet.

Nødhytter

De rekordmange redningsaksjonene i fjellområdet ved Trolltunga har gjort at redningsmannskapene har rop varsku.

Tidligere denne uken var det evalueringsmøte på Hovedredningssentralen på Sola, og det Røde Kors har krevd strakstiltak.

I etterkant av møtet på Sola har lensmann Terje Kvalvik i dag snakket med kommunen.

Lensmannen påpeker at turismen i området trolig bare kommer til å øke i tiden fremover. Og årets sesong er ikke over.

Terje Kvalvik

SKAL FOREBYGGE: Lensmann Terje Kvalvik jobber for å forebygge redningsaksjoner på Trolltunga

Foto: Arne D. Haldorsen / NRK

– Det er kortere dager og folk går fortsatt opp dit, sier Kvalvik.

Viktig å forebygge

I løpet av høsten vil det derfor bli satt opp et par boder, eller små skjul langs stien.

– Mange sliter med å komme seg ned, og da kan de søke ly der om nødvendig, sier han.

Lensmannen mener forebyggingsarbeidet er svært viktig. Og sier han har holdt fram for kommunen viktigheten av god informasjon, nødnett og skilting.

– Politiet sin jobb er jo også å forebygge, og da må vi være i forkant, sier Kvalvik