Hopp til innhold

Ikke lenger bruk for dem – nå får overflødige lærere sparken

Hordaland fylkeskommune varsler masseoppsigelse av lærere. Som følge av nedlegging av skoletilbud, og lave søkertall til kokke- og industrilinjer, har de nå mellom 50 og 60 flere lærere enn de trenger.

Lærer og elever

LITEN SØKNING TIL KOKKEUTDANNING: Flere lærere i Hordaland må slutte. (Illustrasjonsbilde)

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Det er klart at det å miste jobben er noe av det mest dramatiske du kan oppleve, sier hovedtillitsvalgt Benedicte Meyer i Utdanningsforbundet i Hordaland.

– Det er lenge siden sist det var snakk om oppsigelser i denne størrelsesordenen. Det er ikke slik at man sitter trygt fordi man arbeider i offentlig sektor.

Nav varslet

Det var 13. mai Hordaland fylkeskommune varslet Nav om mulige masseoppsigelser. Lærere i den videregående skolen er nå blant den yrkesgruppen i offentlig sektor med de mest usikre jobbene.

– Dette er en yrkesgruppe som er avhengig av elevenes valg og elevens behov, sier personaldirektør Geir Davidsen i Hordaland fylkeskommune.

Geir Davidsen

HÅPER Å KUNNE OMPLASSERE FLEST MULIG: Geir Davidsen er personaldirektør i Hordaland fylkeskommune.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Han har allerede sendt ut varsel om oppsigelse til fem ansatte. Det er først og fremst nedleggelsen av Hjeltnes videregående skole i Ulvik, deler av tilbudet ved Laksevåg videregående og nedbygging av tilbudet innen kokke- og industrifag, som er årsaken til at fylkeskommunen nå har for mange lærere.

Utvikling over flere år

NRK har etterlyst tall over hvor mange lærere som har mistet jobben de siste fem årene, men ikke fått noe svar.

Geir Davidsen regner med at det i Hordaland kan være snakk om rundt 30 personer. Nå blir det arbeidet med å finne alternativt arbeid til dem, som står i fare for å bli arbeidsledige.

– Jeg håper at vi klarer å finne nytt arbeid til flesteparten. Når vi nærmere oss august tror jeg vi vil sitte igjen med et sted mellom fem og åtte personer, som fortsatt er uten jobb.

– Samtidig kan vi ikke la en lærer gå på lønn uten elever og klasser. Vi i offentlig sektor forvalter penger på vegne av det norske samfunnet.

Anne Gine Hestetun, fylkesordførar i Hordaland

– VIKTIG Å TILPASSE TJENESTETILBUDET: Anne Gine Hestetun (Ap) er fylkesordfører i Hordaland.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Burde ventet

I Utdanningsforbundet mener man at Hordaland fylkeskommune burde ventet med å si opp folk. Også for dem som nå får nye jobber, er situasjonen krevende.

– Dette er ikke greit i det hele tatt. Dette, som mye annet, handler til syvende og sist om økonomi. Vi hadde ønsket oss at fylkeskommunen hadde klart å holde på små fagmiljøer over tid, sier hovedtillitsvalgt Benedicte Meyer.

Resultat av dårlig økonomi

Fylkesordfører Anne Gine Hestetun sier den usikre arbeidssituasjonen for lærere er en direkte konsekvens av tidligere politiske vedtak og en anstrengt fylkesøkonomi. Hun kjenner seg ikke igjen i påstanden om at de er for raske til å sende folk på dør.

– Vi har en plikt til å tilpasse tjenestetilbudet vårt i forhold til det som elevene ønsker, samt de rammebetingelsene vi har. Det er å være en god arbeidsgiver.