Hopp til innhold

Her skal bønder bli utdanna i bruk av mjølkerobotar

GLOPPEN (NRK): Fulltidsbonden Anders Gåsemyr utdannar seg i robotteknologi. – Norsk landbruk skal vere framoverlente, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Portrett av Anders Gåsemyr i fjøsen

UNG BONDE: Anders Gåsemyr har teke over garden heime.

Foto: Seline Larsen / NRK

– Robotteknologi er ein stor del av framtida for bønder, seier Anders Gåsemyr.

I lausfjøsen til 23-åringen går ei ku ut av mjølkeroboten medan ei ny går inn. Dette gjer dei heilt på eiga hand når dei ønskjer å bli mjølka.

Roboten tek seg av heile prosessen åleine, medan Anders kan stelle for dei andre kyrne.

Anders har teke over garden heime på Gåsemyr på Byrkjelo og driv mjølk- og kjøtproduksjon, men denne veka skal han tilbake på skulebenken att.

Fagskulen i Sogn og Fjordane satsar no på den heilt nye linja «Mjølkeproduksjon ved bruk av robotteknologi».

– Det er ganske relevant for meg, og eg kan kombinere det med å vere bonde på same tid, fortel Gåsemyr.

No vert han ein av dei fyrste i landet til å gå ei slik faglinje.

Mjølkerobot i fjøsen til Mo og Øyrane VG

MJØLKEROBOT: I lausfjøsen til 23-åringen går ei ku ut av mjølkeroboten medan ei ny går inn. Dette gjer dei heilt på eiga hand når dei ønskjer å bli mjølka.

Foto: Seline Larsen

Unikt tilbod

Linja er eit 1-årig fagskuletilbod som går over to år på deltid. Her skal elevane lære om mjølke- og kjøtproduksjon i robotfjøs.

Ole Johnny Fjorden Solberg er fagleg leiar på den nye linja.

– Så vidt eg veit, er det berre ein stad på Austlandet og ein i Trøndelag som har eit liknande tilbod. Men vi har valt å vektleggje robotteknologi og presisjonsbiten i ein større grad, seier han.

Det er ikkje alltid like lett å gjennomføre eit intervju i eit fjøs.

MØ!: Det er ikkje alltid like lett å bli intervjua i fjøset.

– Det var jaggu på tide

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad gleder seg over det nye tilbodet, og meiner det er viktig at landbruksutdanningane er «framoverlente».

Eg ønskjer å seie lykke til den linja. Det var jaggu på tide. Teknologien er så framoverlent i norsk landbruk, og vi treng at skulane følgjer med, seier Bollestad.

Ho meiner meir teknologi og kunnskap om teknologi vil vere viktig i utviklinga til norsk landbruk og matproduksjon.

– Vi ber fylka om å heile vegen vere framme i skoa og lage linjer som passar til det moderne landbruket.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad deltok i sauesankingen i Sirdal i helga

POSITIV: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad tykkjer den nye linja er eit flott tilbod. Her er ho på sauesanking I Sirdal tidlegare i månaden.

Foto: Kaja Schill Godager / Landbruks- og matdepartementet

Den nye linja er finansiert av sparebankstiftinga, Fylkesmannen og fylkeskommunen.

Sove dårleg dei siste nettene

Ole Johnny Fjorden Solberg gler seg så mykje at det har gått utover nattesøvnen,

– Eg har sove så dårleg dei siste nettene på grunn av dette. Eg gler meg.

Han fortel at landbruket går «same veg som alt anna», fortel han.

– Alt skal effektiviserast og gjerast enklare. Mjølkerobotar vil vere eit fornuftig steg på vegen.

Portrett av Ole Johnny Fjorden Solberg i fjøsen hjå Mo og Øyrane vgs.

FAGLEG LEIAR: Ole Johnny Fjorden Solberg gler seg til å ta imot elevane til den nye linja.

Foto: Seline Larsen / NRK