Hyttebråk i Sogndal

Utbyggarar, tomtekjøparar og Sogndal kommune kranglar om kven som skal betale vegnettet til den store hytteutbygginga i Sogndalsdalen, skriv Finansavisen. 500 hyttetomter blei lagt ut for sal og 46 kjøparar var raskt ute for å sikre seg tomter til opp mot 1,3 millionar kroner. Først etter at kjøparane hadde kasta seg på prosjektet, fekk dei vite at dei måtte vere med å betale prisen for veg gjennom eit veglag,. Mange tomtekjøparar held no tilbake deler av kjøpesummen, skriv avisa.