Hopp til innhold

Hva gjør varmepumpa med oss?

Myndighetene bruker store beløp på å få oss til å installere varmepumpe hjemme, men vet lite om hva pumpene gjør med inneklimaet og helsa vår. Kritikkverdig, mener lege.

Illustrasjonsbilde: Varmepumpe
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Det er varmepumpefeber i Norge. Bare i fjor ble det installert rundt 80.000 varmepumper her til lands. Oslo er det området i Europa med størst tetthet av varmepumper. Myndighetene tilbyr ulike støtteordninger for installering av varmepumpe. I hovedstaden gis det for eksempel 3.000 kroner i støtte fra
Enøkfondet ved installering av luftvarmepumpe.

- Virvler støv

Luft-til-luft varmepumpen henter varme fra uteluften, og avgir varme ved å sirkulere inneluften. Samtidig skal filtre i pumpen rense luften for støv og partikler. Men denne pumpen virvler samtidig opp støv i boligen og sprer det over hele huset. Det er lite heldig for personer med astma og allergi, opplyser lege Thor-Øistein Endsjø, som er spesialist i barnesykdommer.

Varmepumper som er knyttet til vannbåren varme, er imidlertid ikke sett på som problematisk for innemiljøet, og anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Midlertidig

- Det er gjort svært lite forskning i Norge på luftvarmepumpers virkning på folks helse, opplyser overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. Han er kritisk til at myndighetene bruker store beløp på energisparing i norske bygg og hjem, uten at det forskes på hvordan ulike typer alternativ oppvarming påvirker helsen vår. Bakke har arbeidet med inneklimaspørsmål i en årrekke og mener det er et påtrengende behov for mer forskning på området. Overlegen peker på at vi tilbringer 90 prosent av levetiden vår innendørs, noe som betyr at 90 prosent av luften vi puster inn, er inneluft.

- Likevel er dette ikke et prioritert felt i forskningen. Man glemmer at det er menneskene man skal lage miljøet for, sier Bakke til NTB.
Han får støtte fra fagsjef for inneklima og uteluft i NAAF, Britt Ann K. Høiskar:
- Vi vet lite om varmepumpenes virkninger på helsen. Blant annet har vi ikke nok kunnskap om hvor effektive de ulike filterteknologiene i pumpene er. Derfor har vi bare gitt midlertidige godkjenninger til de varmepumpeprodusentene som har fått NAAFs godkjentstempel, sier Høiskar til NTB.

Flere plager

- Vi har fått henvendelser fra allergikere som har fått negative reaksjoner fordi de har kjørt varmepumpen på full effekt. Det bør unngås. Det er også viktig at man er påpasselig med vedlikeholdet, slik at det ikke samler seg uønskede stoffer på filtrene, sier Høiskar.
Overlege Bakke i Arbeidstilsynet sier en svensk undersøkelse gjort blant 14.000 leiligheter i Stockholm, viser at folk med varmepumper og elektrisk varme i boligen sin, hadde klart flere luftveisplager enn dem som hadde vannbåren varme i huset. Lignende forskning er ikke gjort i Norge.

- Det må være interessant for myndighetene å finne ut om det også er et problem i Norge at varmepumper og elektriske ovner gir dårligere inneklima enn vannbåren varme, sier Bakke.

Daglig leder Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening stiller seg positiv til at det forskes mer på hvilken effekt luftvarmepumper har på inneklimaet. Brukerundersøkelser tyder så langt på at det blir en bedring av inneklimaet med varmepumpe, sier han.