Hun varslet om ukultur i bergenspolitiet

Politiadvokat Line Skjengen leverte politimesteren et dokument på nær 200 sider om det hun mener er en ukultur i ledelsen i Hordaland politidistrikt. – Monika-saken er bare ett eksempel. Noen var nødt til å si ifra, sier hun.

Politiadvokat Line Skjengen leverte politimesteren et dokument på nær 200 sider om det hun mener er en ukultur i ledelsen i Hordaland politidistrikt. – Monika-saken er bare ett eksempel. Noen var nødt til å si ifra, sier hun.

I SAMTALER I DAG: Politiadvokat Line Skjengen og en juristkollega var i dag i møte med politimesteren og to representanter fra Politidirektoratet på politihuset i Bergen.

I det interne varslingsdokumentet, som først ble omtalt av Bergens Tidende, går Skjengen og en juristkollega i politiet hardt til angrep på arbeidsforholdene i Hordaland politidistrikt.

Der tar de to opp det de mener er en rekke kritikkverdige forhold knyttet til måten ledelsen behandler sine ansatte på. Blant annet takhøyden for å kunne ta opp intern kritikk.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård

SENDTE FOLK TIL BERGEN: Politidirektør Odd Reidar Humlegård sendte to medarbeidere til Bergen for å diskutere varslersaken.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

– Har fått bred støtte fra øvrige kolleger

Et av eksemplene skal være behandlingen av en erfaren drapsetterforsker som stilte en rekke kritiske spørsmål ved politiets behandling av dødsfallet til åtte år gamle Monika Sviglinskaja i 2011, en sak som først ble henlagt som intet straffbart forhold.

LES OGSÅ: Meiner politiet ikkje har tatt saka på alvor | – Må få konsekvenser for politiet

Etterforskeren, som ikke selv jobbet med Monika-saken, skal ifølge Bergens Tidende ha fått klar beskjed av påtaleleder Gunnar Fløystad om å ikke å blande seg inn i andres saker, en fremstilling Fløystad selv hevder ikke er helt riktig.

– Dette er bare ett av mange eksempler på den ukulturen som vi mener rår, sier Line Skjengen til NRK.

Tidligere i år ble Monika-saken åpnet igjen. Denne uken ble en 32 år gammel mann pågrepet og siktet for forsettlig drap på åtteåringen.

– Hvilke reaksjoner har dere fått de siste dagene?

– Fra våre egne, politijuristene, har vi ikke hørt noe. Men vi har fått bred støtte fra øvrige kolleger, polititjenestemenn og sivilt ansatte, sier Skjengen.

Reagerer på kontant avvisning

Fredag formiddag møtte hun og den andre varsleren politimester Geir Gudmundsen og to representanter fra Politidirektoratet for å diskutere veien videre i varslingsprosessen og kartleggingen av den påståtte ukulturen.

Gudmundsen fortalte til NRK i går at han har bedt om bistand fra eksterne rådgivere for å kartlegge arbeidsmiljøet ved politidistriktet.

– Det var et godt og konstruktivt møte. Det ser ut til at politimesteren har tatt tak i dette varselet på en god måte, så får vi se hva resultatet blir, sier Skjengen.

– Hvordan reagerer du på utspillene som har kommet fra politiledelsen etter at varslingsdokumentet ble kjent i offentligheten?

– Det er ubehagelig slik Gunnar Fløystad og Ole Bjørn Mevatne har uttalt seg i media, med forbehold om at de er sitert riktig. Der går de begge langt i å si at vi snakker uriktig. Jeg reagerer på deres kategoriske avvisning . Det er stor forskjell på å ikke kommentere og å gå ganske langt i motsatt retning, sier Skjengen.

Geir Gudmundsen

MØTTE VARSLERNE: Politimester Geir Gudmundsen hadde fredag formiddag møte med begge de to varslerne.

– Burde være godt kjent for ledelsen

– Vi omtaler forhold som har vært tatt opp på møter hvor Mevatne har vært til stede, samt medarbeiderundersøkelser som burde være godt kjent for ledelsen. Men mange av eksemplene er nok nye for dem.

Tillitsvalgt for politijuristene i Hordaland, Ole Bjørn Mevatne, gjentar overfor NRK fredag at han ikke kjenner til en ukultur i ledelsen i Hordaland politidistrikt.

– Jeg har ikke rukket å lese det aktuelle dokumentet ennå, derfor ønsker jeg ikke å kommentere dette ytterligere, sier Mevatne.

Politiadvokat Skjengen, som har jobbet i Hordaland politidistrikt siden 2011, sier hun er kjent med den påståtte ukulturen i ledelsen også oppleves av andre grupper i politiet enn hos politijuristene.

– Vi har likevel ikke grunnlag for å varsle i forhold til andre. Vårt dokument omhandler ting vi selv har vært utsatt for eller vært vitne til, sier Skjengen.

NRK har ikke lykkes å få tak i Gunnar Fløystad for kommentar, men til BT avviser Fløystad beskyldningene til varsler:

– Jeg kjenner meg ikke igjen i anklagen. Jeg har ikke sagt eller gjort noe som på en fornuftig måte kan oppfattes som trakassering, sier Fløystad til avisen.

Politidirektøren: – Tar det på største alvor

Politidirektør Odd Reidar Humlegård bekrefter overfor NRK at Politidirektoratet har sendt folk til Bergen for å orientere seg om varslersaken og bråket rundt Monika-saken.

– Vi har snakket med politimesteren og han er veldig fornøyd med det. Vi skal ta dette på det største alvor og se hva som ligger bak dette, sier Humlegård.

– Hvorfor sender dere folk til Bergen?

– Det er vår rolle. Det er slik det fungerer i en varslingssak på dette nivået. Da vil politidirektoratet inn og være med på å bistå og se på hva som faktisk har foregått.

Humlegård vedgår at han frykter bråket i Monika-saken kan bidra til å svekke tilliten til politiet.

– Det er derfor vi tar dette svært alvorlig, sier politidirektøren.

Politimesteren: – Noe kjent, noe nytt

Politimesteren i Hordaland, Geir Gudmundsen, svarte fredag ettermiddag på kritikken mot ledelsen i politiet.

Han hadde da diskutert den påståtte ukulturen i ledelsen i møter med blant annet politidirektoratet.

– Løpet fremover nå vil være at vi får en kartleggingsfase. Den skal vi jobbe med slik at vi har en fremdriftsplan nå i kommende uke, og så vil vi iverksette på bakgrunn av det, sier han til NRK.

Politimester Gudmundsen vil ikke ta selvkritikk.

– I forhold til det som det ble varslet om så er det noe som man har kjent til, og noe som er nytt, uten at jeg ønsker å gå inn i dybden på det, sier Gudmundsen.

– Oppfatter du det som at kritikken er representativt for arbeidsmiljøet på huset?

– Det vil jeg ikke ha noen spesiell mening om. Nå tror jeg det er viktig at vi har en god gjennomgang av det som kom frem i varslingen og så skal jeg komme tilbake etter hvert, sier Gudmundsen.

Granskes på flere hold

Politiets etterforskning av Monika-saken er allerede meldt til Spesialenheten av Monikas mor. Politimester Geir Gudmundsen i Hordaland innrømte tirsdag at henleggelsen ikke var korrekt.

I tillegg til at saken etterforskes av Spesialenheten, har riksadvokat Tor-Aksel Busch varslet en gransking. Denne vil gå bredere enn Spesialenheten som skal finne ut om det er skjedd noe straffbart.

I kjølvannet av Monika-saken oppretter justisministeren nå en «cold case»-avdeling, altså en gruppe som skal gjennomgå uoppklarte kriminalsaker. Anundsen hevder opprettelsen har vært planlagt før kritikken av politiet i Monika-saken.